Aktuell informasjon
> Markedsaktiviteter
> Pressemeldinger
> Nyhetsarkiv
> Nyhetsbrev fra DEVI
 
 
 
 
 
SiteLogo

Elektrisk system for snørydding setter en stopp for uforutsette utgifter

09 november 2011
De siste snørike og kalde vintrene har betydd ekstra utgifter for kommuner og virksom-heter med rydding av snø fra gater, fortau, innfartsveier og parkeringsplasser.

Et is- og snøsmeltingssystem fra DEVI sørger for snø- og isfrie utendørsområder uten budsjettoverskridelser eller bruk av salt, snøskuffer eller snøskrapere.
Det elektriske is- og snøsmeltingssystemet fra DEVI kan installeres under ulike overflater som asfalt, betong og fliser, og er egnet for alle utendørsområder, fra gangstier, trapper og fortauer til parkeringsplasser, innfartsveier og lasteramper. I løpet av en vinter bruker systemet 100-200 kWh per kvadratmeter, noe som gjør det enkelt å budsjettere løpende kostnader for snørydding.

DEVI-systemet består av elektriske varmekabler og en intelligent termostat, som vil holde utendørsområder frie for snø og is. En rekke digitale sensorer registrerer endringer i temperatur og fuktighet, slik at systemet automatisk slår seg av og på når det er nødvendig.

På denne måten kan kommuner, borettslag og virksomheter øke sikkerheten og forebygge farli-ge situasjoner som involerer isete utendørsområder i vintermånedene, samtidig som det spares tid og krefter på snørydding og salting
News from DEVI

Nyheter

DEVI verdsetter en åpen og ærlig kommunikasjon med alle interessenter. Vi ønsker en saklig og faglig dialog med såvel forbrukere som profesjonelle, fordi vi er overbeviste om at åpenhet fremmer kvalitet og sterke resultater.