Výrobky a technická dokumentácia
> Odborná verejnosť
> Výrobky
> Aplikácie DEVI
> Konštrukcia projektov
> Referenčné projekty
> Návrhové pomôcky
> Podpora a servis
> Nové výrobky - DEVIreg™ Touch
> DEVIwarranty™
> Dokumentácia
 
 
 
 
SiteLogo

Návrhové pomôcky                                                                                                               Výpočtové moduly                                                                                                                Montážne postupy - jednotlivé fázy                                                                                       Montážne postupy - video-ukážky, flash-ukážky


Pre všetky odbory aplikácie vykurovacích systémov DEVI Vám ponúkame pomôcky, ktoré uľahčia návrh riešení a špecifikáciu prvkov ako i overené montážne postupy.

V niektorých prípadoch sú návrhy iba orientačné alebo je možný i optimálnejší návrh a preto doporučujeme konečné riešenie konzultovať so špecialistom technickej podpory DEVI. 

Spoločnosť DEVI s.r.o. nezodpovedá za funkčnosť a nezodpovedá ani za prípadné škody v prípadoch realizácie riešení použitím materiálu a/alebo prístrojov iného výrobcu.
================================================================

Vnútorné aplikácie podlahového vykurovania 

========================================================================

Doplnkový ohrev studených povrchov podláh

Vykurovacie rohože Devimat™                  Návrh doplnkového ohrevu
jednožilové DSVF-150, DSVF-100              Montáž vykurovacej rohože - jednotlivé fázy   
dvojžilové DTIF-150                                Montáž vykurovacej rohože - video-ukážka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hlavné vykurovanie objektov

Vykurovacie káble dvojžilové Deviflex™      Návrh hlavného vykurovania                       
DTIP-6                                                   Montáž hlavného vykur. - video-ukážka                         
DTIP-8
DTIP-10
                        
Špeciálne vykurovacie prvky                      Montáž Devicell - jednotlivé fázy
Dosky rozvodu tepla Devicell™                   Návrh vykur. pásov Devidry - jednotlivé fázy             
Vykurovacie pásy Devidry™                        Montáž vykurovacích pásov Devidry - flash-ukážka
 

========================================================================

Vonkajšie aplikácie
Ochrana pred nepriaznivými účinkami ľadu, snehu a mrazu 


========================================================================

Vonkajšie zemné plochy

Vykurovacie káble dvojžilové Deviflex™       Návrh ochrany zemnej plochy                      
DTIP-18                                                  Montáž ochrany zemnej plochy - video-ukážka
DTCE-20                                                
DTCE-30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strešné konštrukcie - odkvapy, žľaby, zvody

Vykurovacie káble dvojžilové Deviflex™       Návrh ochrany strešných konštrukcií               
DTIP-18                                                  Montáž ochrany strešných konštrukcií - video-ukážka
DTCE-20
DTCE-30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrana potrubí pred zamrznutím

Vykurovacie káble dvojžilové Deviflex™       Návrh ochrany potrubí                       
DTIP-10

================================================================