Нашите ценности
Основавайки се на нашите Визия, Мисия и Ценности, ние следваме три от най-важните точки, които характеризират нашите дейности в съответствие с ръководния принцип The Way To Go:

• Ние сме световен пазарен лидер в областта на електрическото отопление.
• Ние сме предпочитания избор на клиентите.
• Ние сме - надеждна компания с която е лесно да се прави бизнес и в която много хора искат да работят.

Нашата визия
DEVI е глобален доставчик на електрически системи за вътрешни и външни отоплителни решения. Ние cме усвоили напреднала технология за управление на отоплението, която оптимизира комфорта на нашите потребители и намалява техните разходи.

Ние винаги разработваме решения, които са напълно интегрирани с цялостните вътрешни системи за управление на климата в частни домове.

Нашата мисия
Ние сме предпочитания избор на клиентите.

Ние постигаме тази цел, като предоставяме на нашите клиенти продукти с високо качество и с конкурентни предимства, нашите крайни потребители се наслаждават на уникално ниво на комфорт използвайки надеждни отоплителни решения за своите помещения и открити площадки на къщи и сгради.

Ние сме - надеждна компания, с която е лесно да се прави бизнес и в която много хора искат да работят.

Нашите ценности
Ние сме компетентни, имаме силен дух на победител и непрекъснато се развиваме в полза на нашите клиенти, служители и други бизнес партньори.

Политика по отношение на осигуряването на високо качество
DEVI работи в областта на отоплителните системи и нашата дейност е насочена към предоставянето на качествени услуги за нашите клиенти. По този начин, във всяко звено на нашата дейност сме ориентирани към клиенти.
Нашата главна цел е да бъдем «надеждният и предпочитан избор» за клиентите в пазарния сектор. Ние предлагаме най-лесните за използване, най-ефективни и създаващи високо ниво на комфорт продукти, както за подово отопление, така и за външни приложения и предлагаме най-качествените услуги.

Ние cме уверени в способността си да определяме и разбираме очакванията на нашите клиенти. Ние проектираме, разработваме и тестваме продуктите и услугите които предлагаме, така че да достигнат или надминат тези очаквания.

Ние определяме нивата на удовлетвореност на нашите клиенти и си поставяме нови цели за да бъдем сигурни, че постоянно надминаваме тези очаквания.

Ние определяме професионални навици необходими за постигане на основната ни цел и надграждаме знанията на нашите служителите при откриване на пропуски.

Ние създаваме и поддържаме културата и организацията в компанията, която очаква и възнаграждава непрекъснатите подобрения във всички области на бизнеса. Ние извършваме нашата дейност в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001, Специализирана система за управление на качество (CСУК), с цел стандартизация на единен подход ориентиран към клиента.

През 2015г. преминахме към използването на стандартите ISO/TS 16949 – на ССУК.

Предлаганите от нас услуги и продукти са в съответствие с всички действащи нормативни и екологични стандарти. DEVI активно участва в разработването на нови екологични и промишлени стандарти.
С времето, ние ще намалим общата база на доставчици и ще ориентираме нашия бизнес, към доставчици, сертифицирани в съответствие с ISO 9001, при спазването на нормите определени от Danfoss в Кодекса за поведение като минимално изискване.

Тъй като ние предлагаме продукти с най-високо качество, можем да предложим на нашите клиенти най-добрата 20-годишна гаранция на пазара на нагревателни кабели с фиксирана мощност и нагревателни рогозки DEVI.
Гаранцията DEVIwarranty™ не само включва подмяна или ремонт на продукта, но и покрива разходите по монтажа и възстановяването на подовата настилка.
Политика за опазване на околната среда
DEVI постоянно подобрява своите екологичните показатели.

Ние съдействаме на устойчивото развитие чрез предотвратяване на замърсяване на околната среда и отстраняване на нежеланите въздействия върху околната среда. В резултат на нашите усилия се отбелязва сериозно подобрение в показателите, свързани с проблемите на околната среда. Дейносттите извършвани в DEVI се планират и извършват с оглед на нуждите на всеки служител, работната и околната среда. Всички производствени единици в DEVI отговарят на стандарта ISO 14001, нормите на местното законодателство за екология и нормите на местното трудово законодателство. Терминът «среда» означава както работна среда, така и охрана на труда и промишлената безопасност, както и околната среда. Отоплителни системи DEVI и съвременни терморегулатори са предназначени за пестене на енергия и намаляване на разходите на потребителите на DEVI продукти.