ТИПОВЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Електрическо подово отопление за еднофамилни къщи
Многофамилни къщи – блокове, квартири и апартаменти
Нискоенергийни сгради
Отопление на тръбопроводи
Горещо водоснабдяване за битови нужди
Спортни площадки
Защита на нискотемпературни камери
Летища и хеликоптерни площадки
Други отоплителни решения
Приложения в селското стопанство
Морски и друг транспорт
Хотели и офис сгради
Промишлени резервоари