Защита на нискотемпературни камери

Защита на нискотемпературни камери
Отоплението на подовата настилка в нискотемпературни камери е необходимо за да защити сградата от разрушаване поради огромните температурни разлики в настилката при хладилни камери или ледени стадиони.

В нискотемпературни хладилни камери, където температурата е винаги в границите между -20 и -30 °C (или по-ниска), студът ще се разпространява в околното пространство и ще прониква във фундамента на хладилна камера, дори когато тя е добре уплътнена.

С цел защита на конструкция на хладилно помещение (камера) електрически нагревателни кабели трябва да бъдат монтирани в пода, под изолация на фундамента на сградата, или на входа.

Защита на пода срещу образуване на конденз
Участъците покрай вратите - между хладилната камера и отопляемите помещения, поради постоянните промени между студен и топъл въздух, причинени от отварянето и затварянето на вратите, може да кондензира вода по пода. Това може да доведе до появата на опасни ледени образувания по пода; следователно, повърхността на пода в тези области трябва да се нагрява, за да се предотврати образуването на лед. Като допълнително предимство, до определена степен ще бъде ограничено движението на студен въздушен поток в топлата зона.

Подове
В нискотемпературните хладилни камери, където температурата е винаги в границите между -20 и -30 ° C (или по-ниска), студът се пропива през пода към околното пространство, дори и да е добре уплътнен. Това означава, че материалите, които са в контакт със земята/почвата, като фундамент и плоча, ще абсорбират студа и се охладят земята до обледеняване. Съдържанието на вода в почвата ще се разшири и това може да доведе до значителни щети поради замръзване. Същият проблем се появява и при ледени пързалки/стадиони, които са изкуствено замразени. Такива проблеми могат да бъдат избегнати чрез системата за защита от замръзване DEVI.