Горещо водоснабдяване за битови нужди

В днешно време, наличието на горещо водоснабдяване е стандарт за всички блокове. Разполагаме с горещо водоснабдяване там и тогава, когато е необходимо, и е желателно да функционира на момента. Най-новите строителни норми и правила (ASHRAE 188-2015, IEC 62395-2 и CIBSE TM13) изискват системи за горещо водоснабдяване да осигуряват не само максимален комфорт и ефективност, но и мерки за контрол на Legionella (бактерия легионела). Това означава, че всяка централизирана система за водоснабдяване на сградата трябва да бъде защитена от Legionella (бактерии легионела) не само с ефективна филтрация и дезинфекция, но също така и чрез поддържане на температурата на водата в рамките на допустимите граници, предписани в нормите за управление на рискове, свързани с легионела.

Електрическите отоплителни системи DEVI за горещо водоснабдяване осигуряват поддържане на необходимата температура на водата и съответната дезинфекция за потискане на бактерии легионела (Legionella).

Освен това, системите DEVI за отопление на тръби осигуряват наличието на топла вода до всеки кран, в случаите когато не е предвидена циркулационна тръба. Също така помагат за намаляване на обема отпадъчни води, защото получавате достъп до гореща вода веднага. Това решение може да се използва за системи за горещо водоснабдяване, предназначено за битови нужди (БГВ), което се доставя от централизирано водоснабдяването с ниска температура на водата (ЦВНТ), която е рентабилен и енергийно-ефективен начин за изграждане на система за водоснабдяване в градските условия.

Първоначалната инвестиция в система за БГВ без циркулация означава, че е необходимо да монтирате приблизително 50% по-малко тръби, изолация, вентили, кранове и помпи във връзка с това, че няма циркулация. Това означава също, че нямате нужда от допълнително пространство за обратен тръбопровод, което осигурява повече място за канали на служебни комуникации.

Саморегулиращите се нагревателни кабели DEVI отопляват само на местата на които е необходимо, променяйки отдаваната си мощност в зависимост от температурата на околната среда. Освен това, колкото по-малко са тръбите и по-малки котли за БГВ, толкова по-малки ще бъдат топлинните загуби в системата.