Промишлени резервоари

Промишлени резервоари
Като се има предвид, че голям брой от чувствителни флуиди се съхраняват в големи резервоари, изключително важно е да се поддържа необходимата технологична температура през цялата година в тези резервоари, независимо от атмосферните условия. Най-гъвкавото и ефективно решение за поддържане на технологична температура на резервоари са електрическите нагревателни кабели DEVI.
Ние предлагаме отоплителни системи за обезпечаване коректната работа на промишлените съоръжения и безопасността на тръби. Системи DEVI за защита от замръзване могат да се прилагат на най-различни тръби, резервоари и контейнери, в селско стопанство и промишлени области, например, за резервоари за газ и нефт или резервоари за противопожарен запас от вода.

Може да бъде необходимо да защитите тръбите и резервоарите от замръзване или да подсигурите че температурата на флуида няма да спадне под желаното ниво за осигуряване на свободното му преминаване през тръбите. Също така е важно да се поддържа определена минимална температура в резервоарите с цел избягване на проблеми, свързани с втвърдяване на флуида, коагулация, или повреда на съда поради замръзване.

В случай че е необходимо да се поддържа определена технологична температура, трябва да се компенсират топлинните загуби през изолацията за да се избегнат рисковете, причинени от ниски температури или образуване на лед, дори ако резервоарът е добре изолиран.
ks.