Отопление на тръбопроводи

Отопление на тръбопроводи
Качеството на водата, зависи до голяма степен от температурата на тръбопроводите и от тяхното техническо състояние, ето защо те се нуждаят от специални, надеждни решения.
Водопроводните и каналиационните тръби са важни компоненти за всяка сграда; тяхната неизправност може да доведе до много проблеми и последващи високи разходи. Но благодарение на решенията на DEVI за отопление на тръбопроводи можете лесно да избегнете внезапна и неочаквана повреда, възникнала в резултат на зимните студове.

Системи за защита от замръзване на тръби се монтират там, където има необходимост от защита на водопроводи и канализационни системи от замръзване и последващи щети. Системите DEVI, за поддържане на технологична температурата гарантират, че в тръбопроводи за горещо водоснабдяване или в тръбите със специфични флуиди ще се поддържа желаната температура.

Освен основното си предназначение, системите DEVI за отопление на тръби, Ви осигуряват и много други предимства, включително:


• предпазване на тръбите от замръзване;
• равномерна скорост на флуида през тръбите;
• възможност за полагане на подземни тръбопроводи на по-малка дълбочина;
• избягвате разходите за ремонт след сурова зима;
• предпазване от наслояване на мазнина в тръбопроводите;
• ефективно горещо водоснабдяване.


Системите DEVI за отопление на тръби включват електрически нагревателни кабели DEVI, Терморегулатори DEVIreg™, както и аксесоари за монтаж.

Терморегулатори DEVIreg™ със своите прецизни температурни сензори Ви осигуряват оптимални резултати при минимална консумация на електроенергия.
Препоръки при монтажа на системи DEVI за отопление на тръби

Подгряване на тръбопроводи се препоръчва за поддържане на желана температура на флуида в:


• многофамилни къщи, блокове и обществени сгради с подземни гаражи
• супермаркети,
• канализационни тръби,
• защита от замръзване на резервоари за вода,
• мазна канализация,
• дъждовна канализация,
• градски тръбопроводи за горещо/студено водоснабдяване,
• частни домове, за външна изолация.


Системите DEVI за отопление на тръби могат да се монтират от вътрешната или от външната страна на тръби, положени на закрито или на открито, както и надземно и подземно.
Системите DEVI за отопление на тръби трябва да се монтират в ранните етапи на строителство. Те ще Ви осигурят безпроблемни инсталации и ще предотвратят всички възможни щети от замръзване.