The Central Railway Station Sofia

The Central Railway Station Sofia is the major passenger railway station of Sofia and the largest railway station in Bulgaria.

The first, original building of the Sofia Railway Station was opened in 1888 to serve the first line of the Bulgarian State Railways. The Sofia Railway Station was renovated and expanded several times. In 1948, the Sofia Railway Station was renamed the Central Railway Station.

Nowadays approximately 10,910 people pass through the station daily and average 166 trains. The station has 30 ticket offices.

In 2003, DEVI electric heating systems for ice and snow melting of stairs and lanes were installed.

Project Overview:

Ice and snow melting for grounds  

Project size: 200m2

Total output:     67 kW

Products:

DEVIflex™ DSOT 30

DEVIflex™ DTIP 18

DEVIreg ™ 850 with moisture and temperature digital sensors

[Project Size]

200m2

Нагревателни кабели
DEVIflex™ 18T
DEVIflex™ е екраниран по цялата си дължина, двупроводен нагревателен кабел с твърда и здрава, червена външна PVC изолация. Това го прави подходящ за монтаж в различни подови конструкции както и за отопление на тръби.
Терморегулатори
DEVIreg™ 850
В Devireg ™ 850 е модерна термостат с LED дисплей, използван за открито наземни или покривни приложения. Сензорите предоставят информация за едновременно ниво на влажност и температура, което води до оптимално управление на отоплителната система. Системата може да бъде създадена по три начина; като единна система за покрив или смлени (1 до 4 сензори), като двойна система за покрив или смлени (2 - 4 датчици) или като комбинация система за покрив и земята (2 - 4 сензори). В системите за двоен / комбинация е възможно да се приоритет между зоните, например ако само ограничен изходна мощност е на разположение.