DEVI за професионалисти

Учете онлайн с DEVI в удобно за Вас време
С цел улеснение на монтажа на системите DEVI, имаме удоволствието да предложим обучение за всички монтажници на подово отопление, което включва специализирано онлайн-обучение, приспособимо към специфичните изисквания на всеки. Програмата за електронно обучение на DEVI включва ноу-хау за определени продукти, както и съвети и практически техники за техния монтаж. Няколко модула за обучение на монтажници са достъпни за момента, като скоро се очакват и други.

От както DEVI е част от Danfoss, нашите курсове за електронно обучение са достъпни на платформата за обучения на Danfoss. В нея можете да получите достъп до широк списък от други електронни учебни материали, включително теория на отопление и охлаждане, обучение за различни продукти и тяхното практическо приложение.

 

Продукти

Вижте списък на всички продукти на DEVI

System.FormatException: String was not recognized as a valid DateTime.
  at System.DateTimeParse.Parse(String s, DateTimeFormatInfo dtfi, DateTimeStyles styles)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.DictionaryPublishedContent.ParseDateTimeValue(String val)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.DictionaryPublishedContent.<.ctor>b__37(String val)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.DictionaryPublishedContent.ValidateAndSetProperty(IDictionary`2 valueDictionary, Action`1 setProperty, String[] potentialKeys)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.DictionaryPublishedContent..ctor(IDictionary`2 valueDictionary, Func`2 getParent, Func`3 getChildren, Func`3 getProperty, XPathNavigator nav, Boolean fromExamine)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.CreateFromCacheValues(CacheValues cacheValues)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetUmbracoMedia(Int32 id)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.GetById(UmbracoContext umbracoContext, Boolean preview, Int32 nodeId)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.ContextualPublishedCache`1.GetById(Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.UmbracoHelper.TypedMedia(String id)
  at Danfoss.UmbracoCms.Core.Delegates.UmbracoHelperDelegate.TypedMedia(String id)
  at Backend.Core.Extensions.IUmbracoHelperExtensions.GetMediaUrl(IUmbracoHelper umbraco, Object mediaId) in d:\a\1\s\Backend\Core\Extensions\IUmbracoHelperExtensions.cs:line 19
  at Backend.Models.TileItemPageViewModel`1..ctor(T contentModel, IUmbracoHelper umbraco) in d:\a\1\s\Backend\Models\TileItemPageViewModel.cs:line 14
  at Backend.Models.AreaOfUseTileViewModel..ctor(AreaOfUse content, IUmbracoHelper helper) in d:\a\1\s\Backend\Models\AreaOfUseTileViewModel.cs:line 10
  at ASP._Page_Views_Partials_Components_AllAreasOfUse_AllAreasOfUse_Default_cshtml.<Execute>b__3_0(AreaOfUse area) in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Components\AllAreasOfUse\AllAreasOfUse.Default.cshtml:line 19
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.OrderedEnumerable`1.<GetEnumerator>d__1.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at ASP._Page_Views_Partials_Components_AllAreasOfUse_AllAreasOfUse_Default_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Components\AllAreasOfUse\AllAreasOfUse.Default.cshtml:line 16
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.RenderPartialExtensions.RenderPartial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName)
  at ASP._Page_app_plugins_partialviewfactory_grid_render_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\app_plugins\partialviewfactory\grid\render.cshtml:line 33
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_danfoss_editors_base_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid.danfoss\editors\base.cshtml:line 20