DEVI за вашия дом

Многофамилни къщи – блокове, квартири и апартаменти

Можете лесно да добавите тънката нагревателна рогозка DEVImat или пък системата DEVIdry по време на ремонта и да се насладите на комфортна температура на въздуха в помещението и на пода, при ниски външни температури навън, преди началото на отоплителния сезон. Когато централното топлоподаване за Вашата сграда стартира и включите радиаторите, можете просто да изключите електрическото подово отопление, и да го включите отново, ако желаете да се насладите на комфортно топъл под.

Електрическо подово отопление за еднофамилни къщи

В DEVI — ще успеете да откриете не само енергийно ефективни, но и най-добрите ценови решения за отопление на всички помещения, както и интелигентни системи, поддържащи Вашите покриви, пътеки и подходи за достъп в сухо и безопасно състояние през цялата зима.

Системи за електрическо отопление DEVI могат лесно да бъдат монтирани както в хода на строителството на сградата, така и по време на ремонт.

Хотели

Доказателство на този професионален опит е сътрудничеството на DEVI с добре познати молове, хотели, офиси и други обществени сгради. DEVI има представителства в повече от 66 страни по целия свят, като можете да откриете множество обществени сгради и имущества оборудвани с надеждните решения на DEVI. Местните представителства и дистрибутори на DEVI предоставят на големите строителни компании, професионална поддръжка и техническа помощ за осигуряване на лесно и ефективно сътрудничество. 

Articles