BENEFITS
  • Double pole safety breaker
  • Low standby consumption
  • No sensor required

DEVIreg™ 535 е терморегулатор с цифров таймер и обединява три функции в една: подов сензор, въздушен сензор и комбиниран (въздушен и подов). Таймерът се настройва лесно като разделя деня на 4 периода; сутрин, обяд, вечер и нощ, за които се програмира поддържане на комфортна или икономична температура.