Naše hodnoty

Naše vize, mise a hodnoty lze shrnout do následujících tří hlavních pilířů, které souhrnně nazýváme „The Way To Go“:

  • Budeme jedničkou na celosvětovém trhu s elektrickým vytápěním.
  • Budeme preferovanou volbou.
  • Budeme zdravá společnost, se kterou je výhodné spolupracovat a kde budou chtít lidé pracovat.

Naše vize

DEVI je globálním dodavatelem řešení vnitřního a venkovního elektrického podlahového vytápění. Budeme vzorem pokrokové technologie regulace vytápění, která optimalizuje uživatelský komfort a úsporu energie.

Vždy budeme vyvíjet řešení, která bude možno plně integrovat do komplexní regulace vnitřního klimatu v soukromých obytných budovách.

Naše mise

Budeme preferovanou volbou.

Budeme toho dosahovat tím, že našim zákazníkům poskytneme konkurenční výhodu v podobě těch nejkvalitnějších výrobků a koncovým uživatelům jedinečnou úroveň komfortu v podobě spolehlivých řešení vytápění uvnitř i vně obytných domů a komerčních budov.

Budeme zdravá společnost, se kterou je radost spolupracovat a kde budou chtít lidé pracovat.

Naše hodnoty

Jsme profesionálové a neustále se zdokonalujeme ve prospěch našich zákazníků, kolegů a ostatních obchodních partnerů.

Zásady kvality

Řešení vytápění DEVI mají sloužit našim zákazníkům. Proto ve všech našich činnostech usilujeme o přístup s hlavním zaměřením na zákazníky.

Naším primárním cílem je být „spolehlivou volbou“ pro zákazníky z našeho tržního sektoru. Poskytujeme na všech úrovních výrobky a služby pro nejsnadnější, nejefektivnější, kvalitní vnitřní komfort a také venkovní bezpečnost.

Dokážeme se ztotožnit s očekáváním našich zákazníků a porozumět jim. Navrhujeme, vyvíjíme a schvalujeme výrobky a služby, které tato očekávání splní nebo je předčí.

Zjišťujeme spokojenost našich zákazníků a stanovujeme si cíle tak, abychom tato očekávání trvale překonávali.

Identifikujeme vlastnosti potřebné k tomu, abychom plnili svůj primární cíl, a rozvíjíme schopnosti našich zaměstnanců tam, kde odhalíme nedostatky. Vytváříme a rozvíjíme kulturu a organizaci, která očekává a odměňuje nepřetržité zdokonalování ve všech oblastech naší činnosti.

Naše společnost je certifikována dle normy ISO 9001 pro systém managementu kvality QMS (Divisional Quality Management System), abychom byli schopni standardizovat jednotný přístup zaměřený na zákazníky. V roce 2015 jsme přešli na systém QMS kompatibilní s normou ISO/TS 16949.

Naše zařízení a naše výrobky splňují veškeré platné předpisy a normy týkající se ochrany životního prostředí. Společnost DEVI hraje aktivní roli při vývoji nových norem pro ochranu životního prostředí a průmyslových standardů.

V průběhu doby omezíme celou naši dodavatelskou základnu a přejdeme výhradně na dodavatele s certifikací dle ISO 9001, kteří budou minimálně dodržovat Etický kodex společnosti Danfoss.

Protože nabízíme standardy nejvyšší kvality, můžeme naše zákazníky podpořit nejlepší 20letou zárukou na trhu na kabely a rohože DEVI. Záruka DEVIwarranty™ zahrnuje nejen výměnu výrobků, například poškození zdiva a dlaždic, ale také náklady na instalaci a materiály podlahy.

Politika v oblasti životního prostředí

DEVI neustále zlepšuje své ekologické chování.

Podporujeme trvale udržitelný rozvoj zamezením znečišťování a eliminováním nežádoucích vlivů na životní prostředí. Naše úsilí má za následek neustálé a měřitelné zlepšování v oblasti ochrany životního prostředí.

Aktivity společnosti DEVI jsou plánovány a prováděny takovým způsobem, aby zohledňovaly jednotlivé zaměstnance, pracovní prostředí i okolí. Všechny výrobní jednotky DEVI splňují požadavky normy ISO 14001 a místní předpisy týkající se životního a pracovního prostředí.

Termín „životní prostředí“ znamená jak pracovní prostředí, které zahrnuje zdraví a bezpečnost, tak i vnější životní prostředí. Systémy vytápění DEVI a moderní termostaty jsou navrženy pro úsporu energie a snížení nákladů uživatelů výrobků a služeb DEVI.