Oblasti použití

Bytové domy – byty a apartmány
Hotely a komerční budovy
Námořní doprava a jiné druhy dopravy
Rodinné domy
Ochrana potrubí před mrazem
Sportovní hřiště
Nízkoenergetické budovy
Teplá užitková voda
Ochrana chladíren
Letiště a heliporty
Jiné vytápění
Použití v zemědělství
Průmyslové nádrže