Ochrana chladíren

Ochrana chladíren

Vytápění podlahové konstrukce v chladírně je nezbytné kvůli ochraně budovy před destrukcí způsobenou stavem podlahy v chladírnách nebo na zimních stadiónech.

V chladírnách, kde se teplota konstantně pohybuje mezi -20 a -30 °C (nebo níže), bude chlad proudit do okolí a procházet do základů chladírny, dokonce i když je dobře izolovaná.

Za účelem ochrany konstrukce chladíren se do podlahy, pod izolaci základů budovy, nebo do rámu dveří instalují elektrické topné kabely.

Ochrana podlahy před kondenzací

Ve dveřích mezi chladírnami a vytápěnými místnostmi může na podlaze kondenzovat voda kvůli nepřetržitému proudění chladného a teplého vzduchu, které je způsobené otevíráním a zavíráním dveří. Výsledkem může být nebezpečná tvorba ledu na podlaze; proto je třeba podlahu v těchto místech vytápět, aby se zabránilo tvorbě ledu. Další výhodou je, že zároveň omezí proudění studeného vzduchu do vytápěných oblastí.

Podlahy

V chladírnách, kde se teplota konstantně pohybuje mezi -20 a -30 °C (nebo níže), bude podlaha stále vydávat chlad do okolí, dokonce i když je dobře izolovaná. To znamená, že všechny materiály, které jsou v kontaktu se zemí/půdou, například základy a podlahové plochy, budou absorbovat chlad a země bude zamrzat. Objem vody v zemi se bude rozpínat, což způsobí značné poškození erozí mrazem. Stejný problém se objevuje u zimních stadiónů s umělým ledem. Tomu se dá zabránit pomocí DEVI systémů ochrany proti mrazu.