Teplá užitková voda

Přístup k teplé vodě je dnes v bytových domech samozřejmým standardem. Teplou vodu máme k dispozici kdykoli a kdekoli – a pokud možno okamžitě. Podle nejnovějších stavebních předpisů (ASHRAE 188-2015, IEC 62395-2 a CIBSE TM13) musí systémy teplé užitkové vody zajišťovat co nejlepší pohodlí a účinnost, a také opatření zabraňující množení baktérií legionella. To znamená, že každý centralizovaný vodovodní systém budovy musí být chráněn proti množení baktérií legionella nejen pomocí účinné filtrace a dezinfekce, ale také udržováním teploty vody v rámci limitů plánu řízení rizika z hlediska ochrany proti legionelle.

Systém ochrany potrubí DEVI pro teplou užitkovou vodu udrží přívod vody na požadované úrovni teploty, poskytuje patřičnou dezinfekci a potlačuje tak množení baktérií legionella.

Kromě toho zajistí systémy ochrany trubek DEVI teplou vodu ve všech kohoutcích, a také úspory, pokud je cirkulační systém zbytečný. Zároveň snižují plýtvání vodou, protože máte teplou vodu okamžitě. Řešení lze použít v systémech teplé užitkové vody (DHW) zásobovaných pomocí nízkoteplotního dálkového vytápění, což je cenově příznivý a energeticky efektivní způsob vytvoření zdroje vody na území města.

Počáteční investice do systému teplé užitkové vody bez cirkulace znamená instalaci přibližně o 50 % méně potrubí, izolace, ventilů a čerpadel, protože není zapotřebí žádné zpětné potrubí a izolace. To také znamená, že je v přípojkových kanálech k dispozici více místa, protože nepotřebujete další prostor pro zpětné potrubí.

Topné kabely DEVI vydávají energii, jen když je potřeba, takže se výkon přizpůsobí okolní teplotě. Méně potrubí a menší kotle na teplou užitkovou vodu znamenají menší ztráty tepla v systému.