Jiné vytápění

Vyhřívání zrcadel

Zamlžená zrcadla lezou člověku na nervy. Zvláště v malých koupelnách se zrcadla zamlží velmi rychle. Avšak k dispozici je jednoduché a neviditelné řešení tohoto problému: instalace topné rohože za zrcadlo.
Rohož vyhřívá zrcadlo a eliminuje účinky rozdílu teplot a vlhkosti vytvářeného na povrchu chladnějšího zrcadla. Můžete nastavit rohož pro vyhřívání zrcadla tak, že se zapne spolu s osvětlením v koupelně. Tím si zajistíte pohodlí bez zamlžení zrcadla i po velmi dlouhé koupeli v horké vodě.

Každý zkušený domácí kutil, který dodrží naše pokyny k instalaci, si topnou rohož za zrcadlo snadno nainstaluje. Nicméně upozorňujeme, že připojení k hlavnímu zdroji napájení musí provést autorizovaný elektrikář. Pro vyhřívání zrcadel doporučujeme DEVIfoil™ Mirror nebo DEVImat™.

Vyhřívání zrcadel je jednoduché a neviditelné řešení zabraňující zamlžení zrcadel. Topná rohož je umístěná za zrcadlem a vyhřívá ho, čímž eliminuje účinky obsahu vlhkosti ve vzduchu, která kondenzuje na povrchu koupelnového zrcadla s nižší teplotou. Můžete nastavit vyhřívání zrcadla tak, že se zapne spolu s osvětlením v koupelně.