Ochrana potrubí před mrazem

Ochrana potrubní před mrazem

Silné mrazy v zimním období ohrožují vodovody a odpadové potrubí, která neodolávají nízkým teplotám a mohou zamrznout nebo dokonce prasknout. Například u vodovodů závisí kvalita dodávané vody nejvíce na teplotě konkrétní trubky a jejím stavu, což vyžaduje zvláště spolehlivé řešení.

Vodovody a odpadní potrubí jsou důležitou součástí každé budovy; jakákoli porucha může způsobit velké potíže a její oprava může být velmi nákladná. Díky DEVI řešením pro ochranu potrubních systémů můžete snadno předejít náhlým a neočekávaným poškozením způsobeným mrazem v zimním období.

Systémy ochrany potrubí před mrazem se instalují na místech, kde je potřeba chránit vodovody a odpadní potrubí před zamrznutím a možným poškozením mrazem. Systémy pro udržení teploty zajišťují, že trubky pro teplou vodu nebo jinou kapalinu si zachovají požadovanou teplotu.

Ochrana potrubí přináší mnoho dalších výhod, například:

 • Nezamrzající potrubí
 • Konstantní průtok v potrubí
 • Uložení potrubí do zámrzné hloubky
 • Žádné dodatečné náklady na opravy po zimě
 • Udržování konstantní teploty v teplovodním potrubí

Systémy DEVI pro ochranu potrubí se skládají z topných kabelů DEVI, termostatů DEVIreg™ a instalačního příslušenství.

Termostaty DEVIreg™ s teplotně-vlhkostními snímači zajišťují dosažení optimálních výsledků s co nejnižší spotřebou energie.

Doporučení k instalaci ochrany potrubních systémů DEVI

Ochrana potrubních systémů se doporučuje pro zachování konstantní teploty kapaliny v následujících případech:

 • Bytové domy a veřejné budovy s podzemními garážemi
 • Supermarkety
 • Odpadní potrubí 
 • Vodojemy
 • Potrubí pro odvod tuků
 • Veřejné vodovody
 • Venkovní rozvody u rodinných domů

Systémy DEVI pro ochranu potrubí lze používat uvnitř i vně trubek, pro vnitřní i venkovní potrubní rozvody a na trubky nad i pod zemí.

Systémy pro ochranu potrubí by se měly instalovat v rané fázi stavby. Tím se zajistí bezpečnost a zabrání se jakémukoli riziku poškození následkem mrazu.

Application manual: Pipe frost protection

This design guide presents DEVI’s recommendations for design and installation of frost protection for pipes. It provides guidance for heating cable layout, electrical data and system configurations.