DEVI nabízí inteligentní a jednoduché řešení na udržování suchého a bezpečného stavu vašeho domu během zimní sezóny

Systém ochrany před ledem a sněhem DEVI: Instalace pro rodinný dům

DEVI nabízí inteligentní a jednoduché řešení na udržování suchého a bezpečného stavu vašeho domu během zimní sezóny. Venkovní topné systémy pomáhají šetřit čas a peníze, přičemž eliminují zbytečnou práci. Systémy účinné ochrany před ledem a sněhem DEVI sestávají z elektrických topných kabelů nebo rohoží, termostatů a snímačů jako i z montážního příslušenství. Každé řešení je optimalizované pro splnění individuálních potřeb vlastníků.

Řešení pro venkovní plochy – s prvotřídním sortimentem produktů

Použitím topných kabelů a rohoží DEVI řízených elektronickými termostaty se snímači vlhkosti můžete hospodárně chránit velké plochy jako jsou parkoviště, příjezdy a nájezdové rampy, přístupy chodců do budov, které vám poskytnou komfort a bezpečnost, přičemž se ušetří množství namáhavé a časově náročné práce. Jednou z největších výhod těchto systémů je energeticky nejefektivnější řešení pro aplikace na odtávání ledu a sněhu na pozemních plochách.

Hlavním účelem systému je ochrana venkovních ploch před ledem, sněhem i ledovkou. Nejčastějšími aplikacemi tohoto systému na odtávání ledu a sněhu jsou parkovací prostory u obytných domů, příjezdové cesty, chodníky, venkovní schodiště, nakládací plošiny, příjezdové a výjezdové rampy, mosty a odvodňovací plochy.

Střešní aplikace. Protizámrazová ochrana.

Systém protizámrazové ochrany střech a střešních žlabů DEVI můžeme použít na zabránění shromažďování vody z rozteklého sněhu ve střešních žlabech a na zmenšení škod na budovách v důsledku zamrznutí fasád a střech prakticky pro všechny typy konstrukcí střech.

Topný kabel by se měl instalovat ve střešních žlabech a svodech a podél okraje střechy anebo tam, kde je nebezpečí vytváření ledu a hromadění sněhu. Preventivní ochrana střešních žlabů a svodů se dosáhne efektivním a volným odtokem sněhové vody, což jednoznačně dokazuje správnou činnost ochranného systému.

Náklady způsobené zimním počasím

V posledních letech bylo publikováno hodně nových příběhů, kdy lidé buď na vlastní kůži, nebo v podobě způsobených finančních nákladů pocítili, co všechno může chladné počasí způsobit. Poškození majetku, zvýšené náklady na údržbu, snížení produktivity, zvyšující se pojistné, zranění osob a ještě horší příklady. Instalace systému na odtávání ledu a sněhu a protizámrazové ochrany poskytuje trvalé řešení problémů, způsobených studeným zimním počasím.

Systém ochrany před ledem a sněhem DEVI je navrhnutý tak, aby poskytoval bezpečnost pro lidi, vozidla a budovy prostřednictvím bezpečné chůze a jízdy v období zimy a bezpečnost z hlediska menšího poškození budovy.

[Related Products]
DEVIsafe™ is an extremely high-quality, 360° fully screened twin conductor cable with a tough outer sheath (UV stable). Its round profile and robust construction ensures a fast, simple and safe installation in multiple outdoor applications. The cold lead is an installation cable with solid conductors ensuring fast installation with a clearly visible connection. To ensure a long life-time, all cables are minutely inspected including tests for Ohmic resistance, high voltage and material controls to ensure the quality. This means that we are proud to supply our extended DEVIwarranty™.
DEVIsnow™ is an extremely high-quality, 360° fully screened twin conductor cable with a tough outer sheath (UV stable). Its round profile and robust construction ensures a fast, simple and safe installation on roofs, in gutters, down drain pipes and on the ground. The cold lead has solid conductors ensuring fast installation with a clearly visible connection. To ensure a long life-time, all cables are minutely inspected including tests for Ohmic resistance, high voltage and material controls to ensure the quality. This means that we are proud to supply our extended DEVIwarranty™.
DEVIsnow™ je velmi kvalitní, plně stíněná (360°) dvoužilová topná rohož s tvrdým vnějším pláštěm (UV stabilním). Její kulatý profil a robustní konstrukce zajišťuje rychlou, jednoduchou a bezpečnou instalaci na střechách i na venkovních plochách. Studený konec je tvořen pevnými vodiči, které zajišťují rychlou montáž, s jasně viditelnou spojkou. Pro zajištění dlouhé životnosti jsou všechny kabely podrobeny důkladným testům včetně testů ohmického zatížení, odolnosti vůči vysokému napětí a kontroly kvality materiálů. To znamená, a jsme na to hrdi, že vám můžeme nabídnout naši plnou prodlouženou záruku na podlahové vytápění DEVIwarranty™.
Devireg™ 850 je moderní termostat s LED displejem používaný pro venkovní plochy nebo střešní aplikace. Snímače poskytují informace o úrovni vlhkosti a teploty, což vede k optimální regulaci systému vytápění. Systém lze nastavit třemi způsoby; jako jednoduchý systém pro střechu nebo venkovní plochu (1 až 4 snímače), jako duální systém pro střechu nebo venkovní plochu (2 až 4 snímače) nebo jako kombinovaný systém pro střechu a venkovní plochu (2 až 4 snímače). V duálních / kombinovaných systémech je možné stanovit priority mezi zónami, např. pokud je k dispozici jen omezený výkon.