Aristoteles- Prestižní rodinné bydlení

Řešení s kompletním elektrickým vytápěním

Jelikož se Česká republika nadále rozvíjí jako významná hospodářská síla, trvale se zvyšuje poptávka po vysokokvalitním bydlení. Výsledkem je velký počet projektů obnovy, čehož je vynikajícím příkladem i níže popsaný případ.

 

Enviromentální zodpovědnost
V této souvislosti si je česká vláda dobře vědoma svojí environmentální odpovědnosti, vyplývající z  řádného členství České republiky v Evropské unii. V roce 2013 zavedli legislativní předpisy, týkající se energetického označování (štítkování) soukromých domů.

Tyto právní předpisy představovaly výzvu a příležitost pro tento prestižní projekt. Záměrem bylo používat elektrickou energii jako hlavní zdroj vytápění, který nyní musí splňovat tyto nové normy.

V reakci na nařízení značka DEVI byla schopná dodat systém, který poskytoval jak vynikající komfort vytápění tak i splňoval cíle vývoje v oblasti energetické hospodárnosti v nově vybudovaném prestižním bytovém domě s názvem Aristoteles ve městě Brno, který realizovala firma EVORA.

Je zřejmé, že navrhovaný systém DEVI si vyžadoval počáteční investici, která byla předmětem diskuze.
Ale fakta nakonec přesvědčila: tým DEVI byl schopný prokázat developerům nejen vynikající hospodárnost systému, ale i jeho dlouhodobou ekonomickou udržitelnost.

Nakonec co se na papíru zdálo, že bude vyžadovat investice, to ve skutečnosti ušetří v současnosti developerovi a obyvatelům v blízké budoucnosti značné a trvalé množství finančních prostředků.

Aplikace zahrnují
Instalaci elektrického topného systému v prestižním bytovém domě v Brně, který se skládá z cca 20 jednotek. Elektrické vytápění bylo zvolené jako hlavní zdroj vytápění.

Vnitřní a vnější aplikace byly realizovány použitím kombinace produktů  DEVIflex™ 18T (kabely), DEVIreg™ Touch (termostaty), DEVIfast™ (upevňovací pasky) a DEVIrail™ (vysoušeče).

Výsledky projektu
Topný systém s extrémně vysokým komfortem a energetickou hospodárností pro prestižní developerský projekt bydlení, který nejen že splňuje aktuálně jmenovité požadavky na energii, ale zabezpečuje i vynikající energetickou hospodárnost v budoucnosti.

Díky řešením značky DEVI mohou obyvatelé budovy Aristoteles zažít vynikající kvalitu vnitřního elektrického podlahového vytápění.

Použitím inteligentního termostatu DEVIreg™ Touch mohou mimo to šetřit energii a náklady.

Výhody DEVI
Velmi zajímavý projekt, který poskytl značce DEVI možnost prokázat hospodárnost  našich systémů ve  světle nových právních předpisů o energetickém štítkování soukromých domů.

Legislativa tedy opětovně přinutila ve všeobecnosti prokázat oprávněnost použití elektrického vytápění jako hospodárného hlavního zdroje tepla na vytápění.

Značka DEVI spolehlivě poskytla  řešení, které funguje nejen velmi dobře, ale i s nižšími náklady na energii jako alternativní řešení.

Řešení elektrického vytápění DEVI jsou systémem první volby nejen pro malé nízkoenergetické domy, ale i pro bytové nízkoenergetické budovy. 

[Project Size]

Přehled použitých výrobků:

•  DEVIflex™ 18T
•  DEVIreg™ Touch
•  DEVIfast™
•  DEVIrail™

Topné kabely
Termostaty
Vysoušeče ručníků
Příslušenství