Podmínky a pravidla soutěže

Podmínky a pravidla: Soutěž ’’DEVI 75 – Oslavujte s námi!’’

 1. POŘADATEL

Jméno a ochranná známka „DEVI“ patří společnosti Danfoss A / S. Veškeré právní záležitosti týkající se soutěže „DEVI 75 – Oslavujte s námi!“ (dále jen „soutěž“), jak jsou popsány ve všeobecných obchodních podmínkách níže, spadají pod jurisdikci společnosti Danfoss A / S, se sídlem v Nordborgvej 8, 6430 Nordborg, Dánsko (dále jen „Danfoss“).

Pořadatelem soutěže je Danfoss.

 1. Kdo se soutěže může zúčastnit?

Soutěž je otevřena pro profesionální instalatéry výrobků DEVI (dále jen „instalatéři DEVI“), kteří jsou starší než 18 let a žijí v jedné z následujících zemí: Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Indie, Irsko, Kazachstán, Lotyšsko, Litva, Nový Zéland, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Švédsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Ukrajina, Velká Británie.

Instalatéři DEVI se mohou soutěže zúčastnit zveřejněním svých panoramatických snímků (další informace viz níže).

Účastí v soutěži akceptujete tyto všeobecné obchodní podmínky. K účasti musí účastníci mít účet na Facebooku, zveřejnit na facebookovém účtu DEVI panoramatickou fotografii, kterou sami pořídili, a souhlasit s tím, že společnost Danfoss bude moci využívat do soutěže nahrané fotografie pro propagační účely v souvislosti se 75. výročím DEVI.

Panoramatický snímek lze pořídit pomocí smartphonu za použití režimu PANO nebo PANORAMIC, které jsou nastavitelné v menu smartphonů.

Panoramatické snímky pro tuto soutěž musí zobrazovat montéra DEVI vedle čísla „75“ (číslo „75“ může být například číslo domu, číslo na míči, bundě nebo kdekoliv jinde - záleží na Vašich nápadech).

Z účasti jsou vyloučeni: Zaměstnanci skupiny Danfoss a jejich nejbližší rodina; a autorizovaní distributoři DEVI.

 1. Jak se mohu zúčastnit?

Soutěž začíná 18. září 2017 a končí 19. listopadu 2017 (dále jen „doba trvání“). Během této doby trvání musí zúčastněný instalatér DEVI zveřejnit panoramatickou fotografii, kterou sám vyfotil, na DEVI Facebook Timeline:  https://www.facebook.com/DEVIheating/

označenou následujícími hashtagy:

 • #DEVI75
 • #panorama
 • #země (např. #Czech)

Společnost Danfoss bude mít nárok na bezplatné využití těchto sdílených fotografií pro propagační účely související se 75. výročím DEVI.

 1. Ceny a výběr vítězů:

Během doby trvání soutěže bude každý týden Danfoss vybírat 3 vítěze mezi instalatéry DEVI, kteří nahráli fotku do soutěže. Vítězové budou vybíráni podle uvážení společnosti Danfoss na základě níže uvedených kritérií a vítězné fotografie budou (znovu) zveřejněny na Facebooku společnosti DEVI, např.:

 • #DEVI75
 • #panorama
 • #země (např. #Czech

Týdenní cena je: 1 ks výrobku DEVIreg™ Smart. Každý týden budou vyhlášeni 3 vítězové.

Všechny ceny: celkově bude rozděleno 27 kusů termostatů DEVIreg™ Smart (9 týdnů x 3 kusy DEVIreg™ Smart).

 

Výběr vítězů bude proveden výborem složeným ze 3 zaměstnanců společnosti Danfoss A / S. Kritéria pro výběr vítězných fotografií: originalita, relevantnost, kreativita a zajímavost.

Účastník může nahrát více fotografií, ale může vyhrát pouze jednou.

Vítězové budou vyhlášeni každý týden na facebookové stránce DEVI a informováni prostřednictvím zprávy na Facebooku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pořadatel se zavazuje chránit důvěrnost předávaných osobních údajů a nezpracovávat je, nepoužívat je ani je nedistribuovat třetím osobám bez výslovného souhlasu účastníka soutěže. Osobní údaje budou pečlivě střeženy a používány společností Danfoss A / S pouze v souladu se zákonem a pouze za účelem, pro který byly získány. Účastí v soutěži souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména a země, kde žijete.

 1. Právní podmínky

Soutěž a všeobecné obchodní podmínky se řídí dánským právem a podléhají výlučně jurisdikci dánských soudů.

Společnost Danfoss si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv ukončit.

Facebook není organizátorem, sponzorem, podporovatelem nebo správcem této soutěže a nenese odpovědnost za tuto soutěž, zejména ne za její průběh.

 1. Zdanění

Danfoss může být požádán daňovými úřady, aby zveřejnil totožnost účastníků a peněžní hodnotu jimi přijatých produktů. Vezměte prosím na vědomí, že cena, v závislosti na vnitrostátních daňových zákonech, může být zdanitelná. Je odpovědností vítězů zaplatit příslušné daně za zboží nebo služby v souladu s platnými daňovými zákony. Společnost Danfoss nepřebírá žádné povinnosti ve vztahu k účastníkům soutěže v souvislosti s předáním nabídek nebo podáváním zpráv o těchto nabídkách úřadům, a instalační společnost i účastníci soutěže se tímto v tomto ohledu zříkají všech budoucích nároků vůči společnosti Danfoss.

 1. Stížnosti

Stížnosti týkající se používání údajů musí být směrovány na společnost Danfoss A / S a / nebo na Dánskou agenturu pro ochranu údajů na adrese Borgergade 28, 5, 1300 Copenhagen, Dánsko.