Časté dotazy

DEVI v koupelnách

Musím měnit podlahu, když chci do koupelny nainstalovat podlahové vytápění DEVI?

Snadné a čisté řešení, jako je DEVImat™, vám umožňuje ponechat starou podlahu bez demontáže a zbytečného nepořádku. Představa rozbitých podlah a řemeslníků pobíhajících do domu a zase ven byla pro řadu lidí postačující, aby se jednoduše vzdali myšlenky na zahřáté nohy od příjemně vyhřáté podlahy.

Dnes není nutné, abyste se při přemýšlení o podlahovém vytápění takto rozechvěli. Můžete získat vyhřívanou podlahu bez dalších výdajů, nečistoty a zmatku při demontáži staré podlahy.

Rohož DEVImat™ má podle typu tloušťku pouhé 2,3 až 4 mm. Proto se dá snadno instalovat přímo na stávající podlahu, ať jde o podlahu betonovou, dřevěnou nebo dokonce starou dlažbu, či teracové dlaždice, aniž by bylo nutné ničit stávající konstrukci podlahy.

Rohož DEVImat™ se instaluje v tloušťce lepidla na dlaždice a tudíž nepřidá k úrovni podlahy žádnou výraznou hodnotu. V důsledku toho není nutné snižovat výšku dveří, zvyšovat podlahové lišty a podobně.

Bezpečnost

Jak působí elmg. pole?

Elektrické podlahové vytápění DEVI je bezpečné řešení. Je schváleno pro použití v domech, bytech a jiných budovách.

Bezpečnost je zajišťována vysokou kvalitou, spolehlivou konstrukcí kabelů a instalací v souladu se stavebními normami. Topný vodič je izolovaný nejprve vrstvou izolace a potom je zalitý stěrkou. Nakonec je chráněný vnější vrstvou izolace.

Topná rohož DEVImat™ je vodotěsná a pod vnějším pláštěm je vybavena bezpečnostním stíněním, připojeným k elektrickému uzemnění. Podlahové vytápění DEVI se vyrábí podle mezinárodních norem IEC, takže je zajištěno, že zákazník je chráněn podle platných norem.

Elektromagnetická pole 

V posledních letech se klade zvýšený důraz na magnetická pole. Byla provedena řada výzkumů, ale navzdory celé řadě studií nebyla prokázána žádná zdravotní rizika. V důsledku toho nelze stanovit přesný limit maximální hodnoty, které můžeme být vystaveni bez zdravotních rizik.

Z hlediska navrhovaných limitů jsou hodnoty naší denní expozice velmi nízké.

Měření

V následující tabulce jsou uvedena měření intenzity magnetických polí u elektrických topných kabelů v podlaze a dalších často používaných elektrických aplikací.

Jednotka                                         Vzdálenost             Hodnota                                  Vzdálenost            Hodnota

DEVIflex®DSIG                         6 cm                    16µT                                   100 cm                0.8µT

DEVIflex®DTIP                         6 cm                    0.04µT                               100 cm                0.04µT

DEVIflex®DSVF                        6 cm                    5.5µT                                  100 cm                0.16µT

DEVIflex®DTVF                        6 cm                    0.4µT                                  100 cm                0.2µT

Flourecent lamp, 40 watt            6 cm                    73.2µT                              30 cm                  3.3µT

Transformer, 12V/25 watt          6 cm                    35.1µT                               30 cm                 0.7µT

PC, in front of screen                 6 cm                    0.9µT                                  30 cm                  0.1µT

Shaver rechargeable                     6 cm                    940µT                                30 cm                  44µT

Refrigerator, 160 watt                 6 cm                    1.1µT                                  30 cm                  0.2µT

Clock-radio                                      6 cm                    11.4µT                               30 cm                  0.6µT

Jak je vidět z tabulky, intenzita magnetického pole kolem topného kabelu je na stejné nebo nižší úrovni jako u jiných elektrických spotřebičů.

Náklady

Kolik stojí elektrické podlahové vytápění? 

Cena závisí na velikosti místnosti, dostupné podlahové ploše a na tom, jestli bude systém používán jako jediný zdroj vytápění nebo jen na vyhřívání podlahy.

Pro vytápění koupelny se sprchou o ploše 5 m² obvykle stačí termostat DEVIreg™ a rohož DEVImat™ pro 4 m². Pro konkrétní nabídku nabídku se, prosím, obraťte na lokálního partnera společnosti DEVI.

Cena za nákup a instalaci elektrického podlahového vytápění je normálně nižší než u jiných konvenčních systémů vytápění. Obecné pravidlo zní: čím větší je instalovaná plocha, tím nižší je cena systému na metr čtverečný.

Elektrické vytápění DEVI všeobecně

Co je hlavní vytápění?

Hlavní vytápění, také nazývané primární vytápění, znamená, že elektrické podlahové vytápění je jediným zdrojem vytápění v domě. Podlahové vytápění DEVI je účinný systém vytápění, který snadno vytopí váš dům jako jediný zdroj tepla. Hlavní systém vytápění DEVI je navržen tak, aby pokryl celkovou ztrátu tepla a zajistil úplné vytápění.

Normálně jsou topné kabely DEVIflex™ umístěny v dolní části vyztužené betonové vrstvy o maximální tloušťce 5 cm.

Existují omezení ohledně nábytku, který lze umístit na systém podpodlahového vytápění?

Podpodlahové vytápění spoléhá na to, že produkované teplo se bude moci volně šířit. Kdyby bylo omezeno, mohou vzniknout „přehřátá místa“ a v nejhorším případě může dojít ke ztrátě barvy podlahy. Potíže mohou způsobit například sedací pytle nebo matrace položené přímo na podlahu. Každý objekt, který umožňuje proudění vzduchu pod ním, je v pořádku.

Jak dlouho trvá, než se systém vytápění zahřeje?

To závisí na řadě faktorů, například:

  • Jaký systém byl instalován a kde (pod dlažbou nebo do desek)?
  • Jaký typ vyrovnávacího potěru byl použit?
  • Jaká je hloubka vyrovnávacího potěru?

Zahřátí může trvat od 30 minut, u rohože DEVImat položené pod dlažbu, až po 5 –7 (nebo více) hodin u dřevěných podlah na trámcích.

Instalace

Jaký typ lepidla na dlaždice/vyrovnávací stěrky/malty pro pokládku dlažby doporučujete?

Povrch musí být pružný nebo musí obsahovat pružnou přísadu. Poraďte se s vaším zedníkem.

Jak silná musí být vrstva lepidla na dlaždice/stěrky?

Vrstva lepidla musí být dostatečně silná, aby zakryla kabely; obecně postačuje 4–5 mm.

Jak dlouho po pokládce dlažby můžu systém vytápění zapnout?

DEVI doporučuje nechat lepidlo přirozeně zaschnout/vytvrdnout a dodržet doporučení výrobce. Kdybyste zapnuli podlahový systém příliš brzy, mohlo by dojít k poškození podlahy (příliš rychlé zaschnutí). 

Jak dlouho po nanesení vyrovnávacího potěru můžu systém zapnout?

Doporučujeme nechat jakýkoli vyrovnávací potěr přirozeně vytvrdnout, což závisí také na jeho tloušťce. Obecně platí, že doba od nanesení vyrovnávacího potěru do chvíle, kdy je systém připravený k zapnutí, na vyschnutí stačí.

Požadovaný výkon 

Požadovaný výkon může být v rozsahu 40–150 W/m². Musí být založen na podrobném výpočtu ztráty tepla v místnosti ve W/m² provedeném architektem, konzultačním technikem nebo místním partnerem DEVI. 

Dalším krokem je stanovení velikosti podlahové plochy, která má být vyhřívána. To znamená, že z celkové plochy místnosti je nutné odečíst plochu zakrytou skříněmi, vanou, záchodovými mísami a podobně. Aby byla zajištěna dostatečně rychlá reakce systému vytápění, je nutné zvýšit celkový vypočítaný výkon přibližně o 30 %.

Požadovaný výkon nyní zjistíte pomocí vzorce [W/m²] = 1,3 x místnost x místnost/teplo.

Okrajové zóny

V některých místech může být potřebný výkon až dvakrát větší, například před velkými okny. Tyto okrajové zóny se řeší zkrácením vzdálenosti mezi kabely.

Řešení problémů a podpora

Systém netopí. Co mám dělat?

Existuje řada důvodů, proč k tomu může dojít:

  • Zkontrolujte napájení (napětí) termostatu.
  • Zkontrolujte funkčnost termostatu.
  • Zkontrolujte nastavení termostatu.
  • Zkontrolujte celistvost a odpor rohože.


Tyto kontroly musí provést kvalifikovaný elektrikář.

Mohu požádat, aby technik DEVI přijel a podíval se na systém?

Ano, společnost DEVI doporučuje, aby každou závadu lokalizoval a opravil profesionální montážní pracovník.

Termostaty

Co je „podlahový snímač“?

Podlahový snímač je zařízení připojené k termostatu, které umožňuje kontrolovat teplotu podlahy.

Kam se zapojuje podlahový snímač?

Podlahový snímač je připojený do svorky NTC termostatu. Vodiče nemají žádnou polaritu.

Je podlahový snímač nutný? Nenainstaloval jsem ho.

Společnost DEVI doporučuje nainstalovat podlahový snímač vždy.
Termostaty DEVIreg Touch / 550 / 535 / 540 lze naprogramovat na 1 z následujících 3 možností:

  • Snímání teploty prostoru.
  • Snímání teploty podlahy.
  • Snímání teploty prostoru a podlahy.

Podlahový snímač musí být nainstalován, pokud je zvolena možnost snímání teploty podlahy nebo podlahy a prostoru.

Bez podlahového snímače nelze kontrolovat maximální teplotu podlahy. Podlahový snímač je zcela zásadní u dřevěných, vinylových podlah nebo koberců.

Režim Dovolená termostatu DEVIreg Touch – jaké je načasování?

Topení spustí a ukončí režim Dovolená na začátku dne (00:00). Pokud se má spustit dnes, spustí se okamžitě.

Lze vypnout podsvícení v pohotovostním režimu termostatu DEVIreg Touch?

Ano, lze. V hlavním menu přejděte na Nastavení > Možnosti > Útlum, a vyberte možnost VYP. Stejným způsobem je možné vypnout bezpečnostní zámek, předpověď (adaptivní funkce, začátek i konec), detekci otevřeného okna a min. teplotu podlahy.

Jaké jsou doby cyklů modulace šířky impulzů v termostatu DEVIreg Touch?

Dvacet minut v režimu regulace místnosti a 20/40/60 minut v režimu regulace podlahy nebo regulace místnosti/podlahy. Závisí to na době reakce podlahy (lehká/těžká podlaha).

DEVIreg Touch – Jak lze znovu odemknout dětskou pojistku?

Dočasně ji odemknete stisknutím rychlého tlačítka na boku. Chcete-li ji odemknout trvale, přejděte v hlavním menu na Nastavení > Možnosti > Dětská pojistka, a vyberte možnost VYP.

DEVIreg Touch – Je možné použít přední část s libovolnou zadní částí?

Ano, je. Zadní část obsahuje pouze relé, zdroj napájení a svorky.

Co mám dělat, když se na termostatu DEVIreg Touch objeví zpráva „Neopravitelná chyba“?

1. Termostat vypněte a znovu zapněte.

2. Pokud se tím problém nevyřeší, znamená to, že zadní a přední část nejsou správně propojeny. Je potřeba sundat přední část a zadní část, posunout ji dopředu a nasadit přední část zpět. Tím by se měl problém vyřešit.

Co mám dělat, když se na termostatu DEVIreg Touch objeví zpráva „Zkrat podlahového snímače“?

To znamená, že vodiče podlahového snímače jsou zkratovány, k čemuž může dojít při poškození snímače. V takovém případě zkontrolujte nejprve zapojení na zadní straně termostatu a ujistěte se, že žádné kontakty nejsou uvolněné. Pokud jsou kontakty v pořádku, budete muset změřit odpor podlahového snímače pomocí multimetru; měl by být mezi 10–20 kΩ. Pokud je naměřený údaj výrazně nižší nebo vyšší, podlahový snímač je poškozený a musí se vyměnit.

Mohu použít termostat DEVIreg Touch s podlahovými snímači jiných výrobců?

Ano, můžete. DEVIreg Touch funguje s podlahovými snímači značek DEVI, Warmup, Aube, OJ, Eberle, Ensto, Fenix, Raychem, Teplolux a řady dalších.

Co znamená symbol terče v dolním rohu termostatu DEVIreg Touch?

Symbol terče (3 kruhy) v dolním rohu obrazovky označuje bod, kde můžete stisknout obrazovku, když chcete termostat probudit.

Co znamená symbol ruky na termostatu DEVIreg Touch?

Symbol ruky v levém horním rohu označuje, že je vypnutá funkce časovače a termostat pracuje v manuálním režimu.

Co znamenají šipky nahoru v levé části obrazovky se zobrazením teploty na termostatu DEVIreg Touch?

Tyto šipky označují, že termostat napájí systém podpodlahového vytápění a probíhá vytápění.

Rohože

Jaký povrch podlahy je vhodný pro použití se systémem DEVImat™?

Pro použití s podpodlahovým vytápěním je vhodná většina povrchů podlahy za předpokladu, že byla podlaha správně připravena a byly dodrženy teplotní limity stanovené výrobcem. U povrchů, jako je dřevo, laminát nebo koberec, je důležité, aby byla topná rohož před položením podlahy kompletně zakrytá vhodnou nivelační stěrkou.

Kromě toho doporučujeme u laminátových podlah, parket nebo koberců použít řešení DEVIdry™ a termostat s podlahovým snímačem.

Je u výrobků DEVImat vyžadována izolace?

Rohož DEVImat je určena pro pokládku přímo na stávající povrch podlahy, takže izolace není nutná. Nicméně pokud je v podlaze místo na přidání izolace nebo podpůrné desky, důrazně doporučujeme je použít, protože se tím zvýší výkonnost a sníží se provozní náklady. Další informace získáte od partnerů společnosti DEVI.

Při používání rohože stále praská pojistka. Co mám dělat?

KONTAKTUJTE ELEKTRIKÁŘE. Pojistky mohou prasknout, nebo mohou vypnout jističe, když dojde ke zkratu nebo přetížení – nejčastější příčinou bývá zkrat.

Rohož DEVImat™ je pro danou místnost příliš velká. Mohu ji uříznout?

Ne, elektrickou topnou rohož nelze zkrátit, protože by se změnil odpor prvku, což by mohlo vést k přehřátí. Proto je důležité přesně změřit vytápěnou plochu (pouze volnou podlahovou plochu) a vybrat nejbližší menší prvek. Požádejte o pomoc některého z partnerů DEVI. Síťovinu lze seříznout, ale dejte pozor, abyste neuřízli nebo nepoškodili kabel.

 

Je nutné natřít podlahu před položením rohože DEVImat penetrací?

Rohož má samolepicí zadní stranu. Pokud je podlaha zaprášená nebo mastná, nebude držet moc dobře. Penetrace podlahy výrazně napomůže řádnému přilnutí rohože k povrchu podlahy.

Plocha je tak velká, že potřebuji dvě rohože. Jak je spojím dohromady?

Studené konce je potřeba vyvést z podlahy a paralelně připojit do termostatu, tj. společně připojit stejné barvy, hnědou s hnědou, modrou s modrou a podobně.

Chci použít rohož DEVImat pod laminátovou podlahu, jaký typ podkladu doporučujete?

Podklad, který se obvykle dodává s laminátovou podlahou, tlumí akustiku a má tloušťku přibližně 2–3 mm. To je přijatelné. Pokud instalujete cokoli jiného, poraďte se s techniky společnosti DEVI.

Pro laminátové podlahy doporučujeme řešení DEVIdry.

Mohu instalovat rohož DEVImat pod vanu, vanu sprchového koutu nebo kuchyňskou linku?

Společnost DEVI v těchto případech nedoporučuje instalovat rohož DEVImat – a to z řady důvodů: Například mohou zamezovat šíření tepla produkovaného systémem; a pokud by došlo k poruše, bylo by mimořádně obtížné provést opravu.

Mám podlahu vytvořenou jak ze dřeva, tak z betonu. Mohu použít pod podlahu jednu topnou rohož?

Společnost DEVI důrazně doporučuje, aby každá sekce podlahy s různým povrchem byla vytápěna vlastní rohoží s vlastním termostatem, protože každý povrch podlahy má různou maximální přípustnou teplotu. Doporučujeme použít termostat s podlahovým snímačem.

Obraťte se na společnost DEVI, nebo partnery společnosti DEVI  a poraďte se s nimi o nejlepším řešení pro danou podlahu.

Jaká je šířka rohože?

Skutečná šířka rohože je 480 mm, ale doporučujeme ji pokládat s roztečí 500 mm, aby byla zajištěna správná mezera mezi pásy.

Jaký je rozdíl mezi dvoužilovou a jednožilovou topnou rohoží?

Rozdíl mezi rohožemi spočívá ve studeném konci (připojení k termostatu).

Rohož s dvoužilovým kabelem nemá druhý studený konec. Jednožilová topná rohož má jeden studený konec na každém konci rohože a kabely je nutné společně zapojit v připojovacím bodě.

Co je ta černá věc úplně na konci rohože s dvoužilovým kabelem?

Jedná se o kabelovou koncovku na konci rohože, kde se topný prvek připojuje ke zpětnému nulovému vodiči. Vyrábí se spolu s kabelem.

Jak se instaluje nová elektrická topná rohož DEVI?

Instalace topné rohože DEVI je snadná a zvládnete ji sami. Nicméně upozorňujeme, že připojení k el. síti musí vždy provést autorizovaný elektrikář.

Krok 1

Začněte tím, že si změříte plochu, kam budete instalovat podlahové vytápění. Tímto způsobem určíte potřebnou velikost topné rohože DEVI. Vždycky zvolte balení topné rohože, které je o něco menší než podlahová plocha.

Krok 2

Před odstraněním záchodové mísy si označte její polohu. To vám pomůže neumístit ji na rohož a zabráníte tomu, abyste propíchli rohož šrouby.

Krok 3

Vyřízněte do podlahy a stěny 10 mm širokou drážku od termostatu a asi 1 mm do podlahy, pro podlahový snímač a trubici. Přilepte trubici s podlahovým snímačem do kanálku a utěsněte konec trubky instalatérskou páskou.

Krok 4

Před položením samolepicí rohože musí být stávající podlaha čistá, suchá a (v případě potřeby) napenetrovaná. Po vyzkoušení rohože ji můžete rozvinout a položit na podlahu.

Krok 5

Rozviňte rohož. Na konci jednoduše uřízněte síťovinu, rohož obraťte a položte další pás blízko prvního. Červený topný kabel se NESMÍ přeříznout. Rohož vydrží asi 3–5 úprav, dokud ji nepřitisknete na podlahu.

Krok 6

Až budete spokojeni s výsledkem, přitlačte rohož k podlaze. Rohož DEVImat™ nyní pevně přilne k povrchu.

Krok 7

Než položíte dlažbu, zakryjte rohož jednou vrstvou flexibilního lepidla na dlaždice/samonivelační složky a nechte zaschnout. Vždy použijte flexibilní lepidlo a řídkou maltu.

Krok 8

Připevněte na lepidlo nové dlaždice. Vyspárujte dlaždice a nechte podlahu dva týdny vyschnout, než zapnete vytápění.

Kabely a rohože

Elektrická topná rohož nebo kabel byly poškozeny. Lze je opravit?

Ano, všechny rohože a kabely lze opravit. DEVI nabízí kompletní a přesnou službu lokalizace závady. Podrobnější informace získáte od vašeho montážního pracovníka. 

Mohu prodloužit studené konce/kabel snímače?

Studené konce i kabely snímače lze prodloužit až o 50 metrů.

Jaká je maximální tloušťka povrchu podlahy, u které lze použít topné kabely DEVImat/DEVIlex?

To závisí na specifikaci povrchu. U dřevěných povrchů: 20 mm pro měkké dřevo; 30 mm pro tvrdé dřevo; většina laminátových podlah je bez problémů, ale možná bude zapotřebí je připravit. Poraďte se s dodavatelem podlahové krytiny. Většina vinylových podlahových krytin je vhodná, pokud dodržíte teplotní limity výrobce a prvky budou zapouzdřeny do podlahy nebo zality do vyrovnávacího potěru. Většina koberců a podkladů rovněž vyhovuje.

Jaký typ zdroje napájení je potřeba?

To závisí na vytápěné ploše a hustotě instalovaných elektrických topných kabelů/rohoží. Obvykle instalujeme přibližně 140 až 150 W/m² vytápěné podlahové plochy. Požádejte o radu některého z partnerů společností DEVI.

Je podpodlahové vytápění vhodné pro použití pod koberce?

Ano, systémy elektrického podlahového vytápění DEVI jsou doporučovány i pro podlahy pokryté kobercem. Rohože/kabely se nejprve zalijí latexovou nivelační stěrkou.