VÝHODY
  • Noční útlum nastavené teploty
  • Omezovač minimální teploty
  • Nastavitelná hystereze
  • Montáž na DIN lištu
  • Nízká spotřeba v pohotovostním režimu
  • Velký rozsah použití
  • Ochranné oddělení obvodů

DEVIreg™ 316 je elektronický termostat s upevněním na DIN lištu pro montáž do elektrických skříňových rozvaděčů. Je navržen tak, aby obvod snímače byl galvanicky oddělen od části vysokého napětí. Termostat se používá k regulaci prostorové a podlahové teploty, větrání, chlazení nebo k regulaci odtávání sněhu na střechách, v okapech a svodech, při temperaci potrubí a v podobných aplikacích. Pro snímání teplot se používá buď kabelový snímač nebo snímač teploty vzduchu.