VÝHODY
  • Možno zkrátit na potřebnou délku přímo na místě
  • Černá verze je UV stabilní
  • Bez polymerů vinylchloridu (PVC)

DEVIhotwatt™ je samoregulační topný kabel, který se používá k udržování teploty dodávky teplé vody a jiných kapalin na dané hodnotě teploty.

 

Samoregulační schopnost kabelu zajišťuje, že topný výkon kabelu se zvyšuje nebo snižuje v závislosti na okolní teplotě. DEVIhotwatt™ zajišťuje teplou vodu ve všech kohoutcích a úsporu, pokud není nezbytná cirkulace vody v celém potrubním systému.