VÝHODY
  • Možno zkrátit na potřebnou délku přímo na místě
  • Hotové délky
  • Lze instalovat uvnitř potrubí

DEVIpipeheat™ 10 se používá na ochranu potrubí proti zamrznutí a lze jej instalovat jak vně, tak uvnitř potrubí.

DEVIpipeheat™ 10
• Lze snadno a flexibilně instalovat, možno zkrátit na potřebnou délku přímo na místě a instalovat přímo uvnitř potrubí.