Hoteller og erhvervsejendomme

Grunde til at installere DEVI's elvarmeløsninger i store offentlige bygninger

I løbet af DEVI's lange historie er vi blevet valgt som den foretrukne leverandør af elopvarmning i store offentlige bygninger såsom indkøbscentre, hoteller, kontorbygninger og lufthavne over hele verden.

Det er ikke nødvendigt at opvarme hele rummet i en 15 m høj lobby for at sikre en behagelig temperatur for gæsterne (i to meters højde fra gulvet). Gulvvarme, is- og snesmeltning, rørsikring og andre applikationer er kernen i de elvarmeløsninger, som DEVI tilbyder.

1. Erfaring med konstruktioner i stor skala

DEVI har dokumenteret samarbejde med velkendte indkøbscentre, hoteller, kontorer og andre offentlige bygninger. DEVI er repræsenteret i mere end 66 lande, og over hele verden finder man offentlige ejendomme udstyret med DEVI's pålidelige løsninger. For at gøre samarbejdet så nemt og effektivt som muligt yder lokale DEVI-salgsselskaber professionel hjælp og teknisk support til de store konstruktører. 

2. DEVI giver sikkerhed

Vores løsninger er udvalgt med det primære formål at garantere sikre forhold i indkørsler, på fortove, på tage og i tagrender samt i forbindelse med rørsikring. DEVI's is- og snesmeltningssystem er konstrueret, så det beskytter mennesker og køretøjer, når vi færdes eller kører bil, samt bygninger, så der opstår færre skader om vinteren.  

Hvert centraliseret vandsystem i offentlige bygninger, såsom hospitaler, hoteller eller etageejendomme, skal beskyttes mod Legionella, ikke blot gennem effektiv filtrering og desinfektion, men også ved at holde vandtemperaturen inden for kontrolgrænsen, hvad angår risikoen for Legionella. DEVI's varmesystemer til varmt brugsvand opfylder kravene i alle de påkrævede certifikater, hvad angår den slags rørsikring.

3. Økonomiske fordele

DEvireg™-termostater med avancerede fugtfølere (til udendørs systemer) eller følere, der registrerer åbne vinduer (til indendørs opvarmning) sørger for, at der opnås gode resultater med så lidt energi som muligt.

Det er værd at understrege, at installations- og driftsomkostningerne til DEVI's udendørs systemer er lave, når man tager systemets forebyggende fordele i betragtning.  Du sparer hurtigt på de årlige udgifter til snerydning og saltning af fortorve. Derudover slipper du for at skulle betale for de skader, der kan opstå i forbindelse med is, sne og saltning.

Man har valgt DEVI som elvarmepartner til bygninger såsom hoteller, indkøbscentre og plejehjem over hele verden – primært på grund af vores gode priser.

4. DEVI giver komfort

Gulvvarme er den mest behagelige oplevelse for gæster på hoteller eller i lejligheder. Varmen fordeles jævnt over hele gulvet og giver en tilpas varme til dine fødder, din krop og dit hoved. Den gavnlige varme, der omringer dine fødder, stiger langsomt op og breder sig ud i din krop. Med gulvvarme er det muligt at sænke den gennemsnitlige rumtemperatur med 2 ˚C, uden at det går ud over komforten. Det betyder, at temperaturen kan reduceres med cirka 20 % – hvilket er fordel, ikke blot hvad angår dine udgifter men også for miljøet.

5. Op til 20 års fuld garanti på DEVI's kabler og måtter

Alle produkter fra DEVI produceres i EU under den strengeste kvalitetskontrol. Det er netop derfor, du kan stole på DEVI.  På grund af denne kvalitet giver vi den bedste 20-års fulde garanti på DEVI's varmeelementer, hvilket omfatter omkostninger til installation og gulvmaterialer, såsom skader på murværk og fliser.

Undgå livsfarlige istapper med varmekabler på taget
Med Danfoss’ varmekabler i tagrenden undgår man sylespidse og livsfarlige istapper
Varmesystem sikrer tagkonstruktioner mod is og sne
Øg sikkerheden med et intelligent elektrisk varmesystem, som enkelt og effektivt smelter is og sne, og leder det væk gennem tagrender og nedløbsrør.