I landbruget

Heating animal stables

I moderne landbrug tager vi godt hånd om alle dyr. I dag er det afgørende vigtigt, at dyrene har de mest optimale forhold.

Smågrise må ikke miste kropsvarme på grund af omgivelserne eller gulvene, da det kan påvirke deres vækst. En optimal løsning er DEVIflex™-varmekabler installeret i gulvet i stalden eller farestien. Varmekablerne sikrer, at dyrene vokser nemt og får ekstra varme.

I farestier skal smågrisene have en temperatur på op imod 30 ˚C de første to dage. Derefter sænkes temperaturen gradvist til cirka 18 ˚C i løbet af de næste fire uger. Det gøres nemt med en elektronisk termostat fra DEVI, der styrer varmereguleringen. Bemærk, at man med DEVI-varmekabler kun opretholder den påkrævede varme, der hvor dyrene er.

I kyllingefarme er det også en stor fordel at installere elektriske varmekabler. En højere gulvtemperatur reducerer energiforbruget væsentligt uden at opvarme hele bygningen.

Andre fordele er et renere og mere tørt miljø for kyllingerne, som har vist sig at have en mærkbar påvirkning på kyllingernes trivsel, herunder deres dårlige vane med at hakke hinanden, når de ikke lever under ordentlige forhold. Gulvvarme giver ikke blot varme til dyrene; det begrænser også bakterier og smittekim.

Det er alt sammen faktorer, der reducerer risikoen for sygdomme og epidemier. Derudover vil den hurtige indtørring af ekskrementer gøre gulvet nemmere og hurtigere at gøre rent, når der skal skiftes mellem to kuld kyllinger. DEVI's varmesystemer kan bruges i farestier, kyllingefarme, grisefarme og mange andre typer stalde.

Frøbed

For at sætte fart i plantevæksten og forplantningen i drivhuse kan jorden opvarmes fra det tidlige forår, så plantevæksten starter tidligere og høsten varer længere. Det letter også kultiveringen af varmekrævende planter, der normalt kun gror på de subtropiske/tropiske breddegrader og derfor har brug for mere varme end de planter, der stammer fra koldere regioner.

Til at opnå de nødvendige temperaturer er DEVIflex™-varmekabler ideelle. Og hvis de udstyres med elektroniske DEVIreg™-termostater og -følere, så vil det energiforbrug, der kræves for at opnå enestående effekt, være minimal.

Opvarmning af frøbed kan bruges i drivhuse, stiklingebed, frøbed og formeringskasser.