Sikring af frysehuse

Sikring af frysehuse

På grund af gulvforholdene i kølerum og isarenaer er det er nødvendigt med opvarmning af gulvkonstruktionen i disse for at beskytte bygningen mod ødelæggelser.

I kølerum, hvor temperaturen konstant ligger på mellem -20 og -30 °C (eller lavere), vil kulden sive ud i omgivelserne og trænge ind i fundamentet i kølerummet, også selv om det er godt isoleret.

For at beskytte kølerummet skal der installeres elektriske varmekabler i gulvet, under fundamentets isolering eller i dørrammen.

Gulvbeskyttelse mod kondens

I døråbningen mellem kølerummet og det opvarmede rum kan der dannes kondensvand på gulvet på grund af det konstante skift mellem kold og varm luft, når døren åbnes og lukkes. Det kan resultere i farlige isdannelser på gulvet. Derfor skal gulvet i disse områder opvarmes for at forhindre isdannelse. Som en ekstra komfort vil det også begrænse tilførslen af kold luft til det opvarmede område.

Gulve

I kølerum, hvor temperaturen konstant ligger på mellem -20 og -30 °C (eller lavere), vil gulvet hæve sig, også selv om gulvet er godt isoleret. Det betyder, at de materialer, der er i kontakt med jorden/jordbunden, såsom fundament og gulvarealer, vil absorbere kulden, så jorden fryser til. Vandindholdet i jorden vil udvide sig, og det kan forårsage betydelige frostskader. Det samme er gældende for isarenaer, der fryses kunstigt ned. Dette kan undgås med DEVI's frostsikringssystem.