FÆRDSELSAREALER

DEVI Is- og snesmeltningssystemer færdselsarealer

Der har i de seneste år floreret talrige historier om menneskelige og finansielle omkostninger forårsaget af hårdt vintervejr. Skader på ejendom, forøgede vedligeholdelsesudgifter, tab af produktivitet, stigende forsikringspræmier, personskader og det der er værre. Installation af DEVI Is- og snesmeltningssystem sikrer en stabil løsning på problemer, der opstår i forbindelse med koldt vejr. Det overordnede formål med systemet er at smelte og fjerne sne og is fra færdselsarealer.

De mest almindelige is- og snesmeltningsapplikationer findes i forbindelse med parkeringspladser, indkørsler, fortove, trapper, læsseplatforme, ramper, broer og drænområder.

DEVI varmekabler og varmemåtter, der styres af elektroniske termostater med fugtfølere, kan omkostningseffektivt beskytte større arealer som f.eks. parkeringsområder, ramper eller fodgængerveje til bygninger, hvorved du både opnår større komfort og højere sikkerhed, samtidigt med at du sparer en masse trættende og tidskrævende manuelt arbejde.

DEVI Is- og snesmeltningssystemer færdselsarealer består af DEVI varmekabler, DEVIreg™ termostater og installationstilbehør.

DEVIreg™ termostater med følere sørger for, at der opnås optimale resultater med så lidt energi som muligt.


Anbefalinger til DEVI Is- og snesmeltningssystemer til færdselsarealer

Det overordnede formål med DEVI Is- og snesmeltningssystemer til færdselsarealer er at smelte og fjerne sne og is:

Hoteller og erhvervsejendomme
Enfamiliehuse
Lufthavne og helikopterdæk
Landbrugsbygninger

DEVI Is- og snesmeltningssystem er udviklet med henblik på at skabe sikre forhold for personer, køretøjer og bygninger i form af sikker færdsel til fods og med transportmidler om vinteren og i form af færre skader på bygninger.

Applikationsmanual: Is- og snesmeltningssystemer til færdselsarealer
Denne applikationsbeskrivelse indeholder anbefalinger til design og installation af is- og snesmeltningssystemer til anvendelse i jorden. Den giver vejledning i layout for varmekabler, elektriske data og systemkonfigurationer.  

 

 

 

 

 

Videos

Udendørs sikkerhedsapplikationer og frostsikringer

Is- og snesmeltningssystem: installationsvideo

Download produktkatalog 2022
Her kan du hente DEVI produktkatalog for 2022