FRYSEHUSE

Frysehuse – DEVI beskyttelsessystemer

I frysehuse, skøjtehaller og lignende ligger temperaturen altid i området –20 til –30 °C, men der opstår kuldelækager, selv om gulvet er isoleret korrekt. Det betyder, at materialer, der er i kontakt med jorden, herunder fundamenter og gulvarealer, vil optage kulden og få jorden til at fryse. Vand, der er indeholdt i jorden, vil skifte volumen og blive til is, og det medfører frostsprængninger, der kan forårsage betragtelige skader.

Derudover kan der i områder, hvor meget kold, tør luft møder varm og fugtig luft, ske det, at fugten i den varme luftstrømning afsætter sig på kolde overflader og fryser til is. Is fremmer uønsket frysning af elementer som f.eks. frysehusdøre/-porte eller dørrammer og kan forårsage beskadigelse af dørstrukturen og tætningselementer, hindring af tæt dørlukning med deraf følgende øget energiforbrug osv.

Et yderligere problem, der opstår i afløbssystemer til køleudstyr, er frysende kondens og hindring af fri vandstrømning.

DEVI tilbyder driftssikre og energieffektive varmekabelsystemer til forebyggelse af frostsprængninger og frostsikring af døre, afløbsledninger og brandbekæmpelsesrør.

DEVI Forebyggende permafrostsystemer består af DEVI varmekabler, DEVIreg™ termostater og installationstilbehør.

DEVIreg™ termostater med følere sørger for, at der opnås optimale resultater med så lidt energi som muligt.


Anbefalinger til forebyggende permafrostsystemer fra DEVI

Forebyggende permafrostsystemer er nødvendige for at hindre frostsprængninger og for at sikre, at døre, afløbsledninger og brandbekæmpelsesrør er beskyttet mod frost:

• Hoteller og erhvervsejendomme
• Industri
• Supermarkeder
• Fryserum

Forebyggende permafrostsystemer fra DEVI bør anvendes for at hindre frostsprængninger og for at sikre, at døre, afløbsledninger og brandbekæmpelsesrør er beskyttet mod frost.


Applikationsmanual: Frysehuse 
Denne applikationsbeskrivelse indeholder DEVI's anbefalinger vedrørende design og installation af forebyggende permafrostsystemer og frostsikringssystemer til fryserumsdøre, afløbsledninger samt sprinklere og rørledninger til brandbekæmpelse. Den giver vejledning i layout for varmekabler, elektriske data og systemkonfigurationer.

Download produktkatalog 2022
Her kan du hente DEVI produktkatalog for 2022