TAGE

DEVI Frostsikringssystem til tage

DEVI Is- og snesmeltningssystem til tage og tagrender kan anvendes til stort set alle former for tagkonstruktioner for at forhindre ophobning af smeltevand i tagrender og reducere risikoen for skader på konstruktioner som følge af frosne facader og tage.

Is- og snesmeltningssystemet bør installeres langs tagkanten eller på steder, hvor der er risiko for ophobning af is og sne. Forebyggelse af skader på tagrender og nedløbsrør opnås ved effektiv og uhindret bortledning af smeltevand, hvilket normalt er et tegn på, at systemet fungerer tilfredsstillende.

DEVIreg™ elektroniske termostater sørger for, at der opnås optimale resultater med det lavest mulige energiforbrug. Disse resultater sikres ved hjælp af meget præcise målinger fra følere og termostater, der automatisk tænder og slukker for varmen på rette tidspunkter.

Typiske applikationsområder er tagkonstruktioner, tagrender, nedløbsrør, flade tage og skotrender.

DEVI Frostsikringssystem til tage består af DEVI varmekabler, DEVIreg™ termostater og installationstilbehør.

DEVIreg™ termostater med følere sørger for, at der opnås optimale resultater med så lidt energi som muligt.

 

Anbefalinger til DEVI Frostsikringssystem til tage

Anbefalinger til DEVI Frostsikringssystem til tage:

Hoteller og erhvervsejendomme
• Enfamiliehus
• Lufthavne og helikopterdæk


DEVI Frostsikringssystem til tage er udviklet med henblik på at skabe sikre forhold for personer, køretøjer og bygninger i form af sikker færdsel til fods og med transportmidler om vinteren og i form af færre skader på bygninger.

Applikationsmanual: Frostsikringssystem til tage
Denne applikationsbeskrivelse indeholder DEVI's anbefalinger vedrørende design og installation af frostsikringssystemer til tagapplikationer. Den giver vejledning i layout for varmekabler, elektriske data og systemkonfigurationer.

 

 

 

 

 

Videoer

Applikation til tag og tagrender med DEVIreg™ 850 elektronisk detektor
Is- og snesmeltningssystemer – tag, tagrender og udearealer

Download produktkatalog 2022
Her kan du hente DEVI produktkatalog for 2022