VARMT BRUGSVAND

DEVI løsning for varmt brugsvand

Adgang til varmt vand anses næsten som en menneskeret i moderne flerfamiliehuse. Der er altid varmt vand tilgængeligt – og helst lige med det samme. De seneste bygningsreglementer (ASHRAE 188-2015, IEC 62395-2 og CIBSE TM13) kræver, at varmt brugsvandssystemer garanterer højeste komfort og nyttevirkning samt tager foranstaltninger til bekæmpelse af Legionella. Det betyder, at hver bygnings centraliserede vandsystem skal beskyttes mod Legionella, ikke blot gennem effektiv filtrering og desinfektion, men også ved at holde vandtemperaturen inden for kontrolgrænsen i risikohåndteringsplanen for Legionella.

DEVI's elektriske varmesystem til varmt brugsvand holder vandforsyningen på det påkrævede temperaturniveau og sørger for relevant desinfektion, så Legionella-bakterier holdes nede.

Derudover sikrer DEVI's rørsikringssystemer, at der er varmt vand i alle haner. Du opnår også besparelser, når det ikke er nødvendigt med et cirkulationssystem. Rørsikringssystemerne er også med til at reducere vandspildet, da der kommer varmt vand med det samme. Løsningen kan bruges i varmt brugsvandssystemer, der forsynes via lavtemperatur-fjernvarme. Det er en omkostnings- og energieffektiv måde at opbygge vandforsyning i byområder.

Den første investering i et varmt brugsvandssystem uden cirkulation betyder, at der skal installeres omkring 50 % færre rør, ventiler, pumper og isolering, fordi der ikke er behov for returrør. Derved er der heller ikke behov for ekstra plads til returløb, hvilket giver mere plads til servicetunneller.

DEVI's varmekabler leverer kun strøm, hvor der er behov for det, og tilpasser effekten til omgivelsestemperaturen. Færre rør og mindre kedler til det varme brugsvand betyder også mindre varmetab i systemet.

DEVI's elektriske varmesystem til varmt brugsvand består af DEVI varmekabler, DEVIreg™ termostater og installationstilbehør.


Anbefalinger til DEVI løsning for varmt brugsvand

DEVI's elektriske varmesystem til varmt brugsvand holder vandforsyningen på det påkrævede temperaturniveau og sørger for relevant desinfektion, så Legionella-bakterier holdes nede:

Flerfamiliehuse
• Enfamiliehuse - til udvendig isolering
Hoteller og erhvervsejendomme Applikationsmanual: Varmt brugsvand 

Designguiden indeholder DEVI’s recommendations anbefalinger vedrørende design og installation af varmt vandssystemer. Den giver vejledning i layout for varmekabler, elektriske data og systemkonfigurationer.

Download produktkatalog 2022
Her kan du hente DEVI produktkatalog for 2022