Rundt om på landets tage udgør meterlange istapper i disse dage en stor risiko for forbipasserende. Men med varmekabler i tagrenden kan de farlige situationer reduceres betragteligt. Derudover kan kablerne forebygge omfattende tagskader som i februar 2010, hvor næsten 5.000 tage kollapsede eller fik skader som følge af det massive snefald.

Om vinteren meldes der ofte om meterlange istapper fra en lang række byejendomme rundt om i landet. Det kan hurtigt føre til farlige situationer, hvis istapperne ikke bliver fjernet i tide. Derfor anbefaler Danfoss at bruge varmekabler i tagrenden som et effektivt våben mod det livsfarlige vinterfænomen.

”Ved at lægge varmekablerne i tagrenden forhindres dannelsen af istapper, som ser smukke ud, men kan forvolde stor skade på forbipasserende fodgængere og biler,” forklarer salgschef Leif Olsen fra Danfoss.

Med løsningen slipper husejere også for bekymringer og dyre regninger. Det er nemlig grundejerens pligt at fjerne istapperne. Hvis politiet ikke kan få fat i grundejeren og vurderer, at istapperne er til fare, vil de som regel blive fjernet af kommunens beredskab for grundejerens regning.

Forebygger kollapsede tage
Ud over at sætte en stopper for istapper kan varmekablerne reducere risikoen for sammenstyrtede tage. Især bygninger med flade tage samt idrætshaller, bolig- og landbrugsejendomme er særligt udsatte i disse dage, hvor sneen hurtigt samler sig og lægger et voldsomt pres på tagets konstruktion og bæreevne.

”Kablerne fungerer som en ekstra sikkerhedsforanstaltning til en solid tagkonstruktion. Efter de mange tagkollaps i februar har vi oplevet markant større interesse for vores varmekabler, som forhindrer, at sneen samler sig på taget,” fortæller Leif Olsen.

Kablerne kan for eksempel installeres på særligt udsatte områder som i sammenbygningen på vinkelbygninger, hvor risikoen for tunge snedynger er størst. De elektriske varmekabler smelter sneen, og smeltevandet ledes væk via tagrender og nedløbsrør.

Hurtig, enkel og billig løsning

Varmesystemet fra Danfoss er en både hurtig, let og billig løsning, der sparer grundejere for snerydning, bekymringer og uforudsete udgifter. Varmekablerne kan let installeres direkte oven på det eksisterende tag og i tagrender.

Samtidig reagerer systemets termostat lynhurtigt og kobler automatisk is- og snesmeltningssystemet til og fra alt efter den aktuelle temperatur og fugtighed. Det sikrer, at der kun bruges præcis den mængde energi, der er behov for, så elregningen ikke løber løbsk.

Relaterede produkter