FAQ

Varmemåtter

Hvilken gulvbelægning kan bruges sammen med DEVImat™-systemet?

De fleste gulvbelægninger passer til gulvvarme, forudsat at gulvene er klargjort korrekt og producentens temperaturvejledning er overholdt. Ved gulvbelægninger såsom laminatgulve med trælook og tæpper er det vigtigt, at varmemåtten er helt dækket med et passende gulvnivelleringslag, før selve gulvbelægningen monteres.

Derudover anbefaler vi til gulve såsom laminat, træparket eller tæpper vores DEVIdry™-løsninger samt en termostat/regulator med en gulvføler.

DEVImat™ er for stor til rummet. Kan jeg tilpasse den?

Nej, den elektriske varmemåtte kan ikke afkortes, da det vil ændre elementets modstandsevne, hvilket kan føre til overophedning. Derfor er det vigtigt, at området, der skal opvarmes, opmåles nøjagtigt (kun det frie gulvareal), og at du vælger det mindste element, der kommer tættest på det opmålte område. Du kan altid spørge DEVI-service, hvis du har brug for hjælp. Du kan skære i net, men pas på ikke at skære i eller beskadige et kabel.

Sikringerne bliver ved med at springe, når jeg bruger måtten. Hvad skal jeg gøre?

KONTAKT DIN ELEKTRIKER.  Sikringer kan springe og afbrydere fejludløse enten på grund af kortslutning eller overbelastning. Den mest almindelige årsag er en kortslutning.

Har vi behov for isolering med DEVImat™-produkter?

DEVImat™ er fremstillet til at blive lagt direkte oven på en eksisterende gulvoverflade, så der er ikke behov for isolering. Men hvis der er plads i gulvet til at isolere eller anbringe flisestøtteplader, så anbefaler vi det på det kraftigste, da det vil forbedre resultatet og nedbringe driftsomkostningerne. Kontakt DEVI for yderligere oplysninger.

Har vi behov for isolering med DEVImat™-produkter?

DEVImat™ er fremstillet til at blive lagt direkte oven på en eksisterende gulvoverflade, så der er ikke behov for isolering. Men hvis der er plads i gulvet til at isolere eller anbringe flisestøtteplader, så anbefaler vi det på det kraftigste, da det vil forbedre resultatet og nedbringe driftsomkostningerne. Kontakt DEVI for yderligere oplysninger.

Skal gulvet primes, før DEVImat™ installeres?

Måtten har en bagside med klæbemiddel. Hvis gulvet er støvet eller fedtet, vil den ikke klistre særligt godt. Det er derfor en fordel at prime gulvet, så måtten klistrer rigtig godt til gulvoverfladen.

Jeg har et stort område, der kræver to måtter. Hvordan forbinder jeg dem?

Koldkablerne/tilledningerne skal tages op af gulvet og tilsluttet parallelt, f.eks. i farvekoder; brun med brun, blå med blå osv., til en termostat.

Jeg ønsker at bruge DEVImat™ under et laminatgulv. Hvilket type underlag anbefaler I?

Det underlag, der typisk leveres med laminatgulv med trælook, er et akustisk underlag på cirka 2-3 mm, hvilket er acceptabelt. Ved montering af alt andet bedes du kontakte vores tekniske team hos DEVI for råd.

Til laminat anbefaler vi DEVIdry™-løsningen.

Kan jeg lægge DEVImat™ under et brusekar eller køkkenelementer?

Af flere forskellige årsager anbefaler DEVI ikke, at DEVImat™ installeres under nogen af disse typer inventar. Det kan eksempelvis forhindre systemet i at producere varme, og hvis der skulle opstå en defekt, ville det være ekstremt svært at foretage reparation.

Jeg har et gulv, der består af både træ og beton. Kan jeg bruge en enkelt varmemåtte til hele gulvet?

DEVI anbefaler på det kraftigste, at hver type gulvbelægning har sin egen "måtte" og termostat, da de enkelte gulvoverflader har forskellige temperaturgrænser. Vi anbefaler, at du bruger en termostat med en gulvvarmeføler.

Kontakt DEVI for at drøfte den bedste løsning til denne type gulv.

Hvad er måttens bredde?

Måttens reelle bredde er 480 mm, men vi anbefaler at lægge den i intervaller a 500 mm for at sikre korrekt mellemrum mellem stykkerne.

Hvad er forskellen på enkelt- og dobbeltledermåtter?

Forskellen på de to måtter er koldkablet/tilledningen (tilslutning til termostat).

Dobbeltledermåtten har ikke et koldkabel/kabel, der skal føres tilbage til termostaten. Enkeltledermåtten har et koldkabel i hver ende af måtten, som sammen skal føres tilbage til tilslutningspunktet.

Hvad er den sorte ting for enden af dobbeltledermåtten?

Det er tilslutningen for enden af dobbeltledermåtten, hvor varmeelementet er tilsluttet til det neutrale returløb. 

Sådan installeres DEVI's elektriske varmemåtte

Hvis du vælger selv at installere en varmemåtte fra DEVI, er det nemt at gøre. Men bemærk, at alle elektriske tilslutninger altid skal udføres af en kvalificeret elektriker.

Trin 1

Start med at opmåle det område, hvor du ønsker at installere gulvvarmen. På den måde kan du fastlægge, hvilken størrelse varmemåtte du skal bruge. Vælg altid en varmemåttepakke, der er lidt mindre end gulvarealet.   

Trin 2

Afmærk, hvor toilettet står, før du fjerner det. Det er en hjælp, så du ikke genmonterer det oven på måtten og borer skruer ned i måtten.

 Trin 3

Udfræs en 10 mm bred rille i gulvet og væggen fra termostaten og cirka 1 mm ud i gulvet til gulvføleren og slangen. Lim slangen, der huser gulvføleren, ned i rillen, og forsegl enden af slangen med gaffatape.

Trin 4

Før du anbringer den selvklæbende måtte, skal det eksisterende gulv gøres rent, tørres og primes, hvis det er nødvendigt. Når måtten er blevet testet, kan den rulles ud og lægges oven på gulvet. 

Trin 5

Udrul måtten. Når du når til enden af rummet, skærer du blot nettet over, vender måtten og lægger den næste strimmel tæt op ad den første. Det røde varmekabel må IKKE skæres over. Måtten kan holde til 3-5 justeringer, så længe du ikke trykker måtten ned mod gulvet.

Trin 6

Når du er tilfreds med resultatet, trykkes måtten ned mod gulvet. DEVimat™ vil nu klistre godt til overfladen. 

Trin 7

Dæk måtten med et lag fleksibelt fliseklæb/selvnivellerende spartelmasse, og lad det tørre, før du lægger fliser. Alternativt kan du lægge fliseklæben og fliserne i samme ombæring. Der skal altid bruges et fleksibelt klæbemiddel og cementmørtel. 

Trin 8

Læg de nye fliser oven på klæbemidlet. Fug fliserne, og lad gulvet tørre i to uger, før du tænder for varmen.

Varmekabler og måtter

Min elektriske varmemåtte/mit elektriske varmekabel er blevet beskadiget/ødelagt. Kan de repareres?

Ja, alle måtter og kabler kan repareres. DEVI tilbyder en omfattende og nøjagtig fejlfindingsservice (ud fra placering). Kontakt din elinstallatør, hvis du ønsker flere oplysninger.

Kan jeg forlænge koldkablerne/følerkablet?

Både koldkablerne og følerkablerne kan forlænges med op til 50 meter.

Hvad er den maksimale gulvbelægningstykkelse, jeg kan have med DEVImat™-/DEVIlex™-varmekabler?

Det afhænger af din gulvbelægning. For træoverflader gælder: 20 mm for blødt træ, 30 mm for hårdt træ. De fleste laminater med trælook er OK, men bør vurderes ud fra det enkelte tilfælde. Tag en snak med din gulvleverandør. De fleste vinylgulve er egnede, så længe du overholder producentens temperaturgrænse, og elementerne er indstøbt i gulvet eller et afretningslag. De fleste tæpper og underlag er egnede.

Hvilken type strømforsyning skal jeg bruge?

Det afhænger af det område, der skal opvarmes, og det installerede elektriske varmekabels (eller -måttes) varmeffekt. Vi installerer typisk ved cirka 140-150 W/m² opvarmet gulvareal. Kontakt en DEVI-anbefalet installatør for råd eller [lokale links].

Er min gulvvarme egnet til brug under tæpper?

Ja, så længe måtten/kablerne først dækkes med et gulvnivelleringslag af latex, og så længe tæppet, der benyttes sammen med gulvvarmesystemet, er certificeret og godkendt af producenten.

Termostater & styringsheder

Hvad er en "gulvføler"?

En gulvføler er en enhed, der er forbundet med termostaten og gør, at gulvtemperaturen kan kontrolleres fuldstændigt.

Hvor er gulvføleren forbundet med kabel?

Gulvføleren er forbundet med termostaten og tilsluttet "NTC"-terminalen. Der er ingen polaritet på kablerne.

Er gulvføleren nødvendig? Jeg har ikke en installeret.

DEVI anbefaler altid, at man installerer en gulvføler. DEVireg™-termostater af typen Touch/550/535/540 kan programmeres til at køre som en af disse tre muligheder:

 • Luftføling.
 • Kun gulvføling.
 • Luft- og gulvføling.

Der skal installeres en gulvføler, når du har valgt gulvføling eller gulv-/luftføling.

Uden en gulvføler kan du ikke kontrollere den maksimale gulvtemperatur. En gulvføler er absolut nødvendig, hvis du har trægulve, vinylgulve eller tæpper.

Tilstanden bortrejst på DEVIreg™ Touch – hvad er timingen?

Opvarmningen tænder og slukker for tilstanden bortrejst, når dagen starter (00:00). Hvis startdatoen er i dag, så starter tilstanden med det samme.

Kan man slukke for baggrundslyset i standbytilstand på DEVIreg™ Touch-termostaten?

Ja, det kan man. I hovedmenuen: Gå til Indstillinger > Valgmuligheder > Sænk lysstyrke, og vælg FRA. Med samme navigation kan du også deaktivere børnesikring, prognose (adaptiv funktion, både start og slut), åbent vindue og min. gulvtemperatur.

Hvad er PWM-cyklustiderne på DEVIreg™ Touch?

20 minutter i rumreguleringstilstand og 20/40/60 minutter i gulvreguleringstilstand eller rum-/gulvreguleringstilstand. Tiden afhænger af gulvets reaktionstid (let/tungt gulv).

DEVIreg™ Touch – Hvordan deaktiverer jeg børnesikringen igen?

Deaktiver midlertidigt ved at trykke på genvejstasten på siden. For at deaktivere permanent fra hovedmenuen: Gå til Indstillinger > Valgmuligheder > Børnesikring, og vælg FRA.

DEVIreg™ Touch – Passer frontpartiet til et hvilket som helst bagparti?

Ja, det gør det. Bagpartiet indeholder kun et relæ, strømforsyning og klemmer.

Hvad gør jeg, hvis der står "Uoprettelig fejl" på min DEVIreg™ Touch?

 1. Sluk termostaten ved kontakten, og tænd den igen.
 2. Hvis problemet ikke forsvinder, er bagsektionen og frontsektionen ikke forbundet korrekt. Brugeren skal fjerne front- og bagsektionen, flytte den fremad og derefter prøve at sætte frontsektionen på igen. Det bør løse problemet.

Hvad gør jeg, hvis der står "Gulvføler kortsluttet" på min DEVIreg™ Touch?

Dette indikerer, at de to kabelkerner rører ved gulvføleren, hvilket sker, når føleren er blevet beskadiget.  Start i dette tilfælde med at kontrollere kabelføringen bag på termostaten for at sikre, at der ikke er nogen løse forbindelser. Hvis forbindelserne er OK, skal du kontrollere gulvfølerens modstandsværdi med et multimeter. Du bør få en aflæsning på mellem 10-20 kohm. Hvis aflæsningen er væsentligt lavere eller højere, er gulvføleren beskadiget og skal udskiftes.

Kan jeg bruge DEVIreg™ Touch med andre gulvfølerproducenter?

Ja, det kan du. DEVIreg™ Touch er kompatibel med gulvfølere fra DEVI, Warmup, Aube, OJ, Eberle, Ensto, Fenix, Raychem, Teplolux og mange flere.

Hvad betyder målskivesymbolet i nederste hjørne på min DEVIreg™ Touch?

Målskivesymbolet (tre cirkler) nederst i højre hjørne på skærmen angiver det sted på skærmen, du skal trykke for at "vække" den.

Hvad betyder håndsymbolet på min DEVIreg™ Touch?

Håndsymbolet i øverste venstre hjørne angiver, at timerfunktionen er slået fra, og at termostaten kører i manuel tilstand.

Hvad betyder pilene, der går opad, på venstre side af temperaturskærmen på min DEVIreg™ Touch?

Disse pile angiver, at termostaten forsyner gulvvarmesystemet med strøm, og at det er ved at varme op.

Kan jeg online lave en kode til DEVIreg™ Touch-termostat?

Ja, brug vores kodegenerator til DEVIreg™ Touch-termostat via dette link: http://deviregtouch.devi.com/

Support

Systemet varmer ikke. Hvad skal jeg gøre?

Der kan der være forskellige grunde til:

 • Kontrollér, at der er strømforsyning (spænding) til termostaten.
 • Kontrollér, at termostaten fungerer.
 • Kontrollér indstillingerne på termostaten.
 • Kontrollér måttens kontinuitet og modstand.

Disse kontroller skal udføres af en kvalificeret elektriker.

Kan vi få en DEVI-tekniker til at komme ud at se på vores system?

Ja, DEVI anbefaler, at der kommer en professionel installatør ud og kigger på fejlen og udbedrer den. Gå ind på devi.dk/kontakt, eller kontakt os [lokalt link] 

Kan jeg online lave en kode til DEVIreg™ Touch-termostat?

Ja, brug vores kodegenerator til DEVIreg™ Touch-termostat via dette link: http://deviregtouch.devi.com/

Installering

Hvilken type fliseklæb/nivelleringslag/flisemørtel anbefaler I?

Tildækningen skal være fleksibel eller have et fleksibelt tilsætningsmiddel. Tag en snak med din fliselægger.

Hvor tykt et lag fliseklæb/nivelleringslag skal der påføres?

Det klæbende underlag skal være tykt nok til at dække kablerne, normalt er 4-5 mm nok.

Hvor længe skal jeg vente med at tænde for varmesystemet, efter der er blevet lagt fliser?

DEVI anbefaler, at det klæbemiddel, der bruges, får lov til at tørre/hærde naturligt. Følg derfor producentens anbefalinger. Hvis du tænder for systemet for tidligt, kan det beskadige dit gulv (så det hurtigt udtørrer). 

Hvor længe efter afretning skal jeg vente med at tænde for varmesystemet?

Vi anbefaler, at afretningslaget hærder naturligt, og det ville også afhænge af tykkelsen. Generelt set er den tid, det tager fra, at afretningslaget er blevet lagt, til at systemet er klar til at blive tændt, tilstrækkeligt for, at det når at tørre.

Nødvendig effekt

Den nødvendige varmeeffekt kan være alt lige fra 40-150 W/m². Den skal baseres ud fra en detaljeret beregning af rummets varmetab i W/m² foretaget af en arkitekt, rådgivende ingeniør eller dit lokale DEVI-kontor.

Næste trin er at bestemme det gulvareal, der skal opvarmes. Dvs. at de områder, der er dækket af skabe, badekar, toilet osv, skal trækkes fra det samlede areal. For at få et hurtigt reagerende varmesystem, skal den samlede beregnede effekt øges med cirka 30 %.

Den nødvendige varmeeffekt kan nu bestemmes [W/m²] = 1,3 x rum x rum/varme.

Randzoner

Lokalt kan effekten være op til to gange højere, f.eks. foran store vinduespartier. Du får disse randzoner ved at reducere afstanden mellem kablerne.

DEVI varme generelt

Hvor lang tid bruger varmesystemet på at varme op?

Det kommer an på faktorer såsom:

 • Hvilket system har du fået installeret og hvor (under fliser eller i betonunderlag)?
 • Hvilken type afretningslag er der brugt?
 • Hvad er dybden på afretningslaget?

Opvarmningstiden kan være alt lige fra 30 minutter for en DEVImat™, der er lagt under fliser, til 5-7 (eller flere) timer for et system støbt i et betonunderlag.

Er der bestemte møbler, jeg ikke kan have stående oven på mit gulvvarmesystem?

Gulvvarme er afhængig af, at den varme, der produceres, ikke begrænses. Hvis den begrænses, kan det forårsage "hot spots" og i værste fald misfarve gulvet. Ting såsom sækkestole og madrasser, der lægges direkte oven på gulvet, kan derfor være et problem. Alle andre genstande, hvor der kan komme luft ind under, er OK.

Hvad er totalopvarmning?

Totalopvarmning, også kaldet primær opvarmning, betyder, at elektrisk gulvvarme er den eneste energikilde i en bolig. DEVI's gulvvarme er et effektivt varmesystem, der nemt kan opvarme din bolig som den eneste varmekilde. DEVI's totale varmesystem er skabt til at dække det samlede varmetab og give fuld opvarmning.

Normalt er DEVIflex™-varmekabler placeret i den lave ende af et armeret betonlag med en maksimal tykkelse på 5 cm.

Priser

Hvor meget koster det at opvarme med elektrisk gulvvarme?

Det afhænger af rummets størrelse, tilgængeligt gulvareal og om systemet er den eneste varmekilde eller bruges til at opvarme gulvet.

Et badeværelse på 5 m² kræver normalt en DEVImat™ på 4 m² og en DEVIreg™-termostat. Kontakt din lokale DEVI-partner for at høre mere om målene til din totalopvarmning.

Elektrisk gulvvarme koster normalt mindre i indkøb og installation sammenlignet med andre traditionelle varmesystemer. Hovedreglen er: Jo større installationsområdet er, desto lavere er prisen for systemet per kvadratmeter.

Sikkerhed

Hvad med elektromagnetiske felter?

DEVI's elektriske gulvvarme er en sikker løsning. Systemet er godkendt til brug i boliger, lejligheder og andre faciliteter.

Sikkerheden garanteres ved den høje kvalitet, pålidelige kabelkonstruktion og installation i overensstemmelse med bygningsstandarder. Varmelederen isoleres først af et lag isolering og omgives dernæst af en skærm, der er jordet. Til slut beskyttes den med et ydre lag isolering.

DEVImat™-varmemåtten er vandbestandig og har en sikkerhedsskærm under yderkapslingen, der er tilsluttet den elektriske jordforbindelse. DEVI's gulvvarme fremstilles i henhold til de internationale IEC-standarder, som sikrer, at kunden beskyttes af de autoritative standarder.

Elektromagnetiske felter

I de seneste par år har der været øget fokus på magnetfelter. Der har været meget forskning på området, men på trods af de mange studier, har man ikke fundet nogen sundhedsmæssige risici. Derfor er det ikke muligt at sætte en nøjagtig maksimumgrænse for, hvor meget vi kan udsættes for, før det bliver skadeligt.

I forhold til de foreslåede grænser er værdierne for den daglige eksponering meget lave.

Målinger

Tabellen nedenfor viser målinger af magnetfelternes styrke i elektriske varmekabler i gulve og andre dagligdagsapparater.

Enhed                                               Afstand               Værdi                                 Afstand               Værdi

DEVIflex®DSIG                                6 cm                    16 µT                                  100 cm                0,8 µT

DEVIflex®DTIP                                 6 cm                    0,04 µT                              100 cm                0,04 µT

DEVIflex®DSVF                               6 cm                    5,5 µT                                 100 cm                0,16 µT

DEVIflex®DTVF                               6 cm                    0,4 µT                                 100 cm                0,2 µT

Lysstofrør, 40 W                             6 cm                    73,2 µT                              30 cm                  3,3 µT

Transformator, 12 V/25 W          6 cm                    35,1 µT                              30 cm                  0,7 µT

PC, foran skærmen                        6 cm                    0,9 µT                                 30 cm                  0,1 µT

Elektrisk barbermaskine              6 cm                    940 µT                               30 cm                  44 µT

Køleskab, 160 W                            6 cm                    1,1 µT                                 30 cm                  0,2 µT

Klokradio                                         6 cm                    11,4 µT                              30 cm                  0,6 µT

Som tabellen viser, er magnetfelternes styrke omkring varmekablet på samme niveau eller lavere sammenlignet med andre elapparater.

DEVI på badeværelset

Skal jeg udskifte gulvet, hvis jeg ønsker at installere DEVI's gulvvarme i mit badeværelse?

En nem løsning, der ikke sviner, er DEVImat™. Med denne løsning kan du beholde dit gamle gulv, uden at skulle fjerne det og lave unødvendigt rod. Alene tanken om at skulle brække fliser op og have håndværkere rendende ind og ud af huset er nok for de fleste til at droppe ideen om lune fødder og opvarmede gulve.

I dag er der ingen grund til bekymring, når du overvejer gulvvarme. Du kan få et opvarmet gulv i din bolig, uden at du skal brække det gamle gulv op, hvilket både koster, sviner og forstyrrer.

DEVImat™ er kun mellem 2,3 og 4 mm tyk afhængig af type. Den er derfor nem at installere direkte oven på det eksisterende gulv, uanset om det er beton, træ eller fliser/terrazzo af ældre dato. Du slipper derved for at brække den eksisterende gulvkonstruktion op.

DEVImat™ installeres i fliseklæben og giver derfor ikke nogen væsentlig ekstra højde til gulvet. Det er altså ikke nødvendigt at justere døre eller hæve fodpaneler osv.