BEREGNINGSVÆRKTØJER

DEVI HeatMAP™

DEVI HeatMAP™ er en nem metode til at beregne størrelsen på de forskellige gulvvarmeprodukter fra DEVI til de forskellige rum i huset. Gulvvarmen kan installeres i forbindelse med renovering af et eksisterende rum/bygning eller i en nybygning.

Følg trinene i DEVI HeatMAP™ værktøjet, og du vil modtage beregninger og placeringer af de anbefalede DEVI produkter til hvert rum. Vær opmærksom på, at resultatet er en computergenereret simulation. Der kan være forskelle med hensyn til, hvordan produkterne installeres i virkeligheden. Følg instruktionerne, der medfølger i produktemballagen, meget omhyggeligt.

Læs mere

Åben DEVIHeatmap
Færdselsarealer – værktøj​

Dette værktøj er beregnet til indledende beregning af varmebehov for udearealer og til at definere det optimale system til is- og snesmeltning fra overflader på stier, fortove, parkeringsområder og kongrescentre.

Dette program muliggør valg af varmekabler, styresystemer og fastgørelseselementer. Dette dokument indeholder grundlæggende anbefalinger vedrørende installation og valg af udstyr.

Det anbefales at anvende det sammen med "Applikationbeskrivelsen: Is- og snesmeltningssystem færdselsarealer".

Is og snesmeltning

Download
Rørapplikationer – værktøj

Dette værktøj er beregnet til indledende beregning af varmetab for isolerede rør samt bestemmelse af optimalt system til frostsikring af disse. Det kan også bruges til beregning af temperaturvedligeholdelse af varmtvandsforsyningen for at forhindre spredning af Legionella-bakterier.

Værktøjet muliggør automatisk valg af varmekabler, termostater og fastgørelseselementer. Dette dokument indeholder grundlæggende anbefalinger vedrørende installation og valg af udstyr. Kontakt din lokale DEVI/Danfoss repræsentant for at få yderligere oplysninger om systemdesign.

Det anbefales at anvende det sammen med følgende applikationsmanualer: "Frostsikring af rør" og "Varmt brugsvand".


Frostsikring af rør
Varmt brugsvand

Download
DEVImulti™ værktøj

Dette værktøj er udviklet til at beregne varmekablet DEVImulti.

Programmet muliggør valg af varmekabler til forskellige typer rørledninger med automatisk valg af tilslutningssystemer.

Det anbefales at anvende det sammen med databladet til DEVImulti.

Læs mere

Download