Meie väärtused

Oleme kokku kogunud oma visiooni, missiooni ja väärtuste kolm olulisemat punkti ning ühendanud need kolmes juhtlauses, mis kokkuvõtvalt moodustavad meie „Õige tee”.

  • Oleme elektrikütte ülemaailmne turuliider.
  • Meid eelistatakse.
  • Oleme elujõuline ettevõte, meiega soovitakse koostööd teha ja inimestel on meie juures hea töötada.

Meie visioon

DEVI on siseruumide ja välialade elektriküttelahenduste ülemaailmne tarnija. Oleme täiustatud küttetehnoloogia spetsialistid ning meie lahendustes põimuvad optimaalselt kasutusmugavus ja energiasääst.

Töötame välja lahendusi, mis lõimuvad täielikult eraelamute siseruumide kliimaseadmetega.

Meie missioon

Meid eelistatakse.

Meid eelistatakse, sest pakume klientidele parima kvaliteedi ja konkurentsieelisega tooteid. Meie usaldusväärsed siseruumide ja välialade küttelahendused võimaldavad lõppkasutajatele nii era- kui avalikes hoonetes ainulaadse mugavuse.

Oleme elujõuline ettevõte, meiega soovitakse koostööd teha ja inimestel on meie juures hea töötada.

Meie väärtused

Oleme pädevad, meil on võitjahing ning tegeleme pidevalt klientidele, kolleegidele ja muude äripartneritele kasuliku arendustööga.           

Kvaliteedipoliitika

DEVI küttelahendused töötatakse välja klientide jaoks. Seega keskendume äritegevuses eelkõige klientidele.

Meie põhieesmärgiks on olla meie turusektori klientide jaoks „usaldusväärne valik”. Meie kvaliteetsed siseruumide ja välialade jaoks ettenähtud mugavus- ning turvatooted ja teenused on igakülgselt tõhusad ning neid on lihtne kasutada.

Kinnitame, et oleme klientide ootustega kursis ning mõistame neid. Peame toodete ning teenuste loomisel, arendamisel ja kontrollimisel neid ootusi silmas ning proovime neid ületada.

Hindame klientide rahulolu ning seame ootuste ületamiseks pidevalt uusi eesmärke.

Oleme teadlikud pädevustest, mida vajame põhieesmärgi saavutamiseks ning töötajate oskuste arendamiseks siis, kui esineb lünki. Loome ja edendame ettevõttena kultuuri, kus eeldame ja tasustame pidevat arengut oma tegevusvaldkonnas.

Ühtse kliendikeskse lähenemise standardiseerimiseks tegutseb meie ettevõte lähtuvalt kvaliteedijuhtimise standardist ISO 9001. Aastal 2015 läksime üle kvaliteedijuhtimise standardile ISO/TS 16949.

Meie hooned ja tooted on kooskõlas kõigi kohaldatavate regulatiivsete ja keskkonnastandarditega. DEVI tegeleb aktiivselt uute keskkonna- ja tööstusstandardite väljaarendamisega.

Selleks et meie ettevõte vastaks Danfossi tegevusjuhendi miinimumnõudena standardi ISO 9001 nõuetele, vähendame aja jooksul oma tarnijatehulka.        

Kuna pakume klientidele parimat kvaliteeti, pakume neile DEVI kaablite ja mattide jaoks ka turu parimat 20-aastast garantiid. Lisaks toote asendamisele hõlmab garantii DEVIwarranty™ ka põrandamaterjale ja nende paigaldamist näiteks keraamiliste plaatide ja tellisseinade kahjustuste korral.

Keskkonnapoliitika

DEVI keskkonnapoliitikat täiendatakse pidevalt.

Me ei saasta keskkonda, vähendame negatiivseid keskkonnamõjusid ning propageerime säästvat arengut. Meie püüdluste tõttu leiavad jätkuvalt aset mõõdetavad positiivseid keskkonnamõjud.

DEVI kavandab oma tegevust ning viib oma tegevuskava täide, arvestades seejuures iga töötajaga, töökeskkonnaga ja ka ümbritseva keskkonnaga. DEVI tootmisüksused on kooskõlas standardiga ISO 14001 ning kohaliku keskkonna ja tegevusalaga seotud õigusaktidega.

Mõiste „keskkond” all peetakse silmas nii töökeskkonda (sh tervise ja ohutuse seisukohalt) kui väliskeskkonda. Moodsad DEVI küttesüsteemid ja -termostaadid on loodud säästma energiat ja DEVI kasutajate raha.