FAQ

Matid

Milline põrandaviimistlusmaterjal sobib kasutamiseks DEVImat™ süsteemiga?

Põrandaküttega saab kasutada enamikku põrandaviimistlusmaterjale eeldusel, et põrand on kütte paigaldamiseks õigesti ette valmistatud ning järgitakse tootja juhiseid temperatuuri kohta. Näiteks puitlaminaatide ja vaikatte korral peab küttematt enne vastava viimistlusmaterjali paigaldamist olema täielikult kaetud sobiva põrandatasandusseguga.

Põrandamaterjalide (nt laminaatide, puitparkettide või vaipade) korral soovitame kasutada DEVIdry™ lahendusi koos termostaadi/regulaatori ja põrandaanduriga.

Kas DEVImat tooted tuleb isoleerida?

DEVImat küttematid on välja töötatud selliselt, et need võib otse põrandapinnale paigaldada – seega isoleerima neid ei pea. Kui põrandas on ruumi, soovitame siiski parema jõudluse ja väiksemate kasutuskulude eesmärgil paigaldada isolatsiooni või keraamiliste plaatide jaoks ettenähtud alusplaadi. Teabe saamiseks võtke DEVI-ga ühendust.

Mati kasutamisel põleb pidevalt kaitse läbi. Mida teha?

VÕTKE ÜHENDUST ELEKTRIKUGA.  Liigkoormuse või lühise korral võivad kaitsmed võivad läbi põleda või rakenduda kaitselülitid. Peamiseks põhjuseks on enamasti lühis.

DEVImat™ küttematt on ruumi jaoks liiga suur. Kas seda lõigata tohib?

Ei tohi. Elektriküttematti ei tohi lühendada, kuna see muudab küttekeha takistust ja võib põhjustada ülekuumenemist. Seega tuleb köetav ala (üksnes vaba põrandaala) täpselt mõõta ning valida väiksema ala jaoks võimalikult sobiva suurusega küttematt. Abi saamiseks saate pöörduda DEVI teeninduse poole. Võrku võib lõigata, kuid ärge seejuures kaablit lõigake ega kahjustage.

Kas põrand peab enne DeVImat küttemati paigaldamist olema krunditud?

Matil on kleepuv tagakülg. Kui põrand on tolmune või rasvane, siis matt selle külge hästi ei kleepu. Kui põrand on krunditud, kleepub matt põrandapinnale oluliselt paremini.

Soovin suurele alale paigaldada kaks matti. Kuidas matid omavahel ühendada?

Toitejuhtmed/kaablid tuleb põrandast välja tuua ning ühendada termostaadiga paralleelselt. Näiteks tuleb ühendada põhivärvid (pruun pruuniga, sinine sinisega jne).

Soovin DEVImat küttematti kasutada laminaadist põrandamaterjali all. Millist aluskihti soovitaksite kasutada?

Puidust või laminaadist põrandamaterjali jaoks on enamasti ette nähtud umbes 2–3 mm paksune akustiline aluskiht – see sobib. Kui paigaldate midagi muud, saate nõu küsimiseks ühendust võtta DEVI tehnikutega.

Laminaadi korral soovitame kasutada DEVIdry lahendust.

Kas DEVImat küttemati võib paigaldada vanni, dušialuse või köögikappide alla?

DEVI ei soovita selliste seadmete ja kinnitatud mööbli alla DEVImat küttematte paigaldada. Seda mitmel põhjusel. Näiteks võivad need takistada süsteemi kütmisel soojuse eraldumist ning võimaliku rikke korral oleks süsteemi väga keeruline remontida.

Mul on põrand, mis koosneb nii puidust kui betoonist.  Kas võin põranda jaoks kasutada ühte küttematti?

DEVI soovitab eri põrandakatete juures kasutada ka vastavat matti ja termostaati, kuna eri põrandapindade jaoks on lubatud erinev maksimumtemperatuur. Soovitame kasutada termostaati koos põrandakütteanduriga.

Selle põranda jaoks parimate võimaluste üle nõu pidamiseks võtke DEVI-ga ühendust.

Kui lai on matt?

Mati tegelik laius on 480 mm. Õigete vahede saavutamiseks soovitatakse seda paigaldada aga 500 mm intervallidena.

Mille poolest erinevad teineteisest ühe- ja kahesoonelised küttematid?

Mattide erinevus seisneb toitejuhtmes/kaablis (termostaadiühenduses).

Kahesoonelisel küttematil pole termostaadiga ühendamiseks teist juhet/kaablit. Ühesoonelisel küttematil on kummaski otsas toitejuhe, mis tuleb ühenduspunktis omavahel kokku viia.

Mis on see must asi kahesooneline küttemati otsas?

See on kahesoonelise küttemati otsas olev ühendus, mille kaudu küttekeha on ühendatud neutraaliga. See on kaabli sisse ehitatud.

Kuidas uut DEVI elektriküttematti paigaldada?

Kui soovite DEVI küttematti ise paigaldada, saate sellega ka üksi hõlpsasti hakkama. Võtke aga teadmiseks, et elektriühendused peab tegema volitatud elektrik.

 1. etapp

Mõõtke pind, kuhu soovite põrandakütte paigaldada. Sel viisil saate kindlaks määrata, kui suurt DEVI küttematti teil vaja on. Valige küttematikomplekt, mis on mõõdetud põrandaalast pisut väiksem.   

 1. etapp

Enne WC-poti eemaldamist märkige selle asukoht. Sel viisil ei teki olukorda, kus paigaldate WC-poti kogemata küttematile ning keerate sellest kruvid läbi.

 1. etapp

Lõigake termostaadi juurest seina 10 mm laiune soon, mis ulatuks põrandaanduri ja toru jaoks umbes 1 mm jagu põrandasse. Liimige põrandaandurit sisaldav toru soonde ja sulgege toru ots teibiga.

 1. etapp

Veenduge, et põrand oleks enne iseliimuva mati paigaldamist puhas, kuiv ja vajadusel krunditud. Pärast mati kontrollimist rullige see põrandale lahti. 

 1. etapp

Rullige matt lahti. Kui olete lõpule jõudnud, lõigake võrk läbi, keerake matti ja paigaldage järgmine riba eelmise lähedale. Punast küttekaablit lõigata EI TOHI. Matti saab kohandada 3–5 korda juhul, kui te seda vastu põrandat ei vajuta.

 1. etapp

Kui olete tulemusega rahul, vajutage matt vastu põrandat. DEVImat™ küttematt liimub kindlalt põranda külge. 

 1. etapp

Enne plaatimist katke matt elastse plaadiliimi või isetasanduva seguga ning laske sel kuivada või paigaldage korraga nii segu kui plaadid. Kasutada tuleks elastset liimi ja mörti. 

 1. etapp

Kinnitage liimile uued plaadid. Vuukige plaadid ning laske põrandal enne kütte sisse lülitamist kaks nädalat kuivada.

Kaablid ja matid

Minu elektriküttematt või -kaabel on kahjustunud või katki. Kas see on parandatav?

Jah, on küll. Kõiki matte ja kaableid saab parandada. DEVI pakub põhjalikku ja täpset rikke- ja selle asukoha tuvastusteenust. Lisateabe saamiseks võtke ühendust elektrisüsteemide paigaldajaga.

Kas toitejuhtmeid ja andurikaablit saab pikendada?

Toitejuhtmeid ja andurikaableid saab pikendada kuni 50 meetri võrra.

Kui paksu põrandaviimistlusmaterjali saan DEVImat ja DEVIlex küttekaablite korral kasutada?

See oleneb konkreetsest viimistlusest. Puitpinnad: pehme puidu korral kuni 20 mm; kõva puidu korral kuni 30 mm; sobib ka enamik puitlaminaate, kuid neid on võib-olla tarvis vastavalt töödelda. Pidage nõu põrandakatte tarnijaga. Sobilikud on ka enamik vinüülist põrandakatteid. Järgida tuleb tootja määratud temperatuuripiire ning küttekehad peavad olema paigaldatud põranda või põranda tasandussegu sisse. Samuti sobivad enamik vaipkatteid ja aluskihte.

Missugust toiteallikat kasutada?

See oleneb köetavast alast ja elektriküttekaabli või -mati tihedusest. Tavaliselt paigaldame põrandaküttepinna võimsusega 140 kuni 150 W/m². Abi saamiseks võtke ühendust DEVI soovitatud paigaldajaga.

Kas saan põrandakütet kasutada vaipkatte all?

Jah, saate. Selleks peavad matid või kaablid olema kaetud lateksist põrandatasandusseguga ning põrandaküttesüsteemiga kasutatav vaip olema tootja poolt sertifitseeritud, heaks kiidetud ja sobivaks tunnistatud.

Termostaadid

Mis on põrandaandur?

Põrandaandur on termostaadiga ühendatav seade, mille abil saab põranda temperatuuri täielikult reguleerida.

Kuhu põrandaandur ühendatakse?

Põrandaandur on ühendatud termostaadi ja „NTC” klemmiga. Kaablitel puudub polaarsus.

Kas põrandaandur on vajalik? Ma pole seda paigaldanud.

DEVI soovitab põrandaanduri paigaldada. DEVIreg Touch 550/535/540 termostaate on võimalik programmeerida töötama ühes kolmest järgmisest režiimist.

 • Õhuandur.
 • Ainult põrandaandur.
 • Õhu ja põrandaandur.

Kui valitud on põranda-/õhuanduri režiim, tuleb paigaldada põrandaandur.

Ilma põrandaandurita ei saa reguleerida maksimaalset põranda temperatuuri. Puidust ja vinüülist põrandakatete ning vaipkatete korral on põrandaandur väga oluline.

Ajastus DEVIreg Touch’i eemal-režiimi korral.

Süsteem alustab kütmist iga päev kell 00:00 ning sellega lõpetatakse eemal-režiim. Eemal-režiim algab kohe, kui alguspäevaks on tänane päev.

DEVIreg Touch termostaadi taustvalgustuse saab ooterežiimis välja lülitada?

Jah, saab küll. Valige põhimenüüs Settings (Sätted) > Options (Suvandid) > Dim level (Hämar režiim) ning valige seejärel OFF (Väljas). Samal viisil liikudes saate välja lülitada ka turvaluku, prognoosi (kohanduv funktsioon, nii algus kui lõpp), avatud akna ning minimaalse põranda temperatuuri funktsiooni.

Mis on DEVIreg Touch’i PWM (pulsilaiusmodulatsiooni) tsükliajad?

Kakskümmend minutit ruumitemperatuuri reguleerimisrežiimis ja 20/40/60 minutit põranda temperatuuri reguleerimisrežiimis või ruumi- ja põranda temperatuuri reguleerimisrežiimis. Aeg oleneb (kerge või raske) põranda reageerimisajast.

DEVIreg Touch – kuidas vabastada termostaat ohutuslukustusest?

Ajutiselt lukustusest vabastamiseks saate vajutada küljel olevat kiirnuppu. Termostaadi püsivalt lukustusest vabastamiseks valige põhimenüüs Settings (Sätted) > Options (Suvandid) > Safety lock (Ohutuslukk) ja valige OFF (Väljas).

DEVIreg Touch – kas esiosa saab kasutada koos kõigi tagaosadega?

Jah, saab küll. Tagaosas asub relee, toiteallikas ja klemmid.

Mida teha kui DEVIreg Touch’i ekraanil kuvatakse teade „Unrecoverable error” („Parandamatu tõrge”)?

 1. Lülitage termostaat toitevõrgust välja ning seejärel uuesti sisse.
 2. Kui probleem ei lahene, siis pole termostaadi esi- ja tagaosa omavahel korralikult ühendatud. Eemaldage esi- ja tagaosa, liigutage seda edasi ning seejärel asetage esiosa uuesti tagasi. See peaks probleemi lahendama.

Mida teha kui DEVIreg Touch’i ekraanil kuvatakse teade „Floor Sensor Short Circuited” („Põrandaandur on lühises”)?

See viitab sellele, et kaks soont puutuvad põrandaanduriga kokku. See juhtub siis, kui põrandaandur on kahjustatud.  Sel juhul saate alustuseks kontrollida termostaadi tagaosas olevat juhtmestikku veendumaks, et kõik on ühendatud. Kui ühendustega on kõik korras, tuleb multimeetri abil põrandaanduri takistust kontrollida; näit peaks olema 10–20 kΩ vahel. Kui näit on oluliselt suurem või väiksem, on põrandaandur kahjustatud ning tuleb välja vahetada.

Kas DEVIreg Touch’i saab kasutada ka koos muute tootjate põrandaanduritega?

Jah, saab küll.  DEVIreg Touch töötab koos DEVI, Warmupi, Aube, OJ, Eberle, Ensto, Fenixi, Raychemi ja paljude muude tootjate põrandaanduritega.

Mida tähendab DEVIreg Touch’i ekraani allnurgas kuvatav märklauasümbol?

Ekraani paremas allnurgas olev märklauasümbol (kolm ringi) tähistab kohta, kuhu peate ekraani ülesäratamiseks vajutama.

Mida tähendab DEVIreg Touch’i ekraanil kuvatav käesümbol?

Vasakus ülanurgas kuvatav käesümbol tähendab, et taimerifunktsioon on välja lülitatud ning termostaat on käsitsijuhtimisrežiimis.

Mida tähendavad DEVIreg Touch'i temperatuurikuva vasakus servas ülespoole liikuvad nooled?

Need nooled viitavad sellele, et termostaat annab toidet põrandaküttesüsteemile, mis parajasti soojeneb.

Toetus

Süsteem ei küta. Mida teha?

Sellel võib olla mitu põhjust.

 • Veenduge, et termostaadil oleks elektritoide (toitepinge).
 • Veenduge, et termostaat töötaks.
 • Kontrollige termostaadi sätteid.
 • Kontrollige mati juhtivust ja takistust.

Neid kontrollimisi peaks tegema volitatud elektrik.

Kas saan DEVI tehniku süsteemi kontrollima kutsuda?

Jah, saate. Rikete tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks soovitab DEVI teile professionaalseid paigaldajaid. Külastage veebilehte devi.com/contact

Paigaldamine

Millist plaadiliimi/tasandussegu/plaadimörti soovitaksite kasutada?

Kattesegu peab olema elastne või sisaldama elastset lisaainet. Küsige nõu plaatijalt.

Kui paks peab olema plaadiliimi või tasandussegu kiht?

Liimikihi paksus peab olema piisav, et see kataks kaablid. Üldiselt piisab 4–5 mm.

Kui kaua tuleb pärast plaatimist oodata, enne kui küttesüsteemi sisse võib lülitada?

DEVI soovitab järgida tootja soovitusi ning lasta liimil loomulikult kuivada või taheneda. Kui küttesüsteemi (segu kiiremaks kuivatamiseks) liiga vara sisse lülitate, võib põrand kahjustuda.

Kui kaua tuleb pärast tasandussegu paigaldamist oodata, enne kui küttesüsteemi sisse võib lülitada?

Soovitatav on lasta tasandussegul ise taheneda. Selleks kuluv aeg sõltub segu paksusest. Enamasti kuivab tasandussegu põranda seguga tasandamise ja süsteemi valmisoleku vahele jääva aja jooksul.

Nõutav võimsus

Nõutav soojusvõimsuseks on 40–150 W/m². Nõutava võimsuse määramiseks peab arhitekt, konsultatsiooniinsener või kohalik DEVI esindus tegema ruumi soojuskao (W/m²) kohta täpse arvutuse.

Järgmisena tuleb määrata köetava põrandapinna kuumus. Selleks tuleb kogu ruumi alast maha arvata kappide, vannide, klosettide jne kaetav ala. Selleks et küttesüsteem kiiresti reageeriks, tuleb arvestuslikku võimsust suurendada umbes 30%.

Selle põhjal on võimalik arvutada nõutav võimsus. Küte [W/m²] = 1,3 × ruum × ruum/küte.

Äärealad

Näiteks suurte akende ees olevatel aladel võib lokaalne võimsus olla kuni kaks korda suurem. Sellised äärealad tekivad siis, kui kaablid asuvad lähestikku.

DEVI üldiselt

Mis on koguküte?

Koguküte (ka põhiküte) on elektripõrandaküte, mida kasutatakse hoone ainsa kütteallikana. DEVI põrandaküte on tõhus küttesüsteem, millest üksi piisab kogu maja kütmiseks. DEVI põhiküttesüsteem kompenseerib soojuskaod ning tagab täieliku kütte.

Tavaliselt paigaldatakse DEVIflex™ küttekaablid maksimaalselt 5 cm paksuse raudbetoonkihi alumisse ossa.

Kas põrandaküttesüsteemi peal oleva mööbli suhtes on mingeid piiranguid?

Põrandaküte on tõhus, kui soojus saab vabalt eralduda. Kui mitte, võivad tekkida kõrgema temperatuuriga kohad ning halvimal juhul võib põrand värvi muuta. Probleeme võivad põhjustada näiteks otse põrandale asetatud oakotid ja madratsid. Kõik objektid, mille all õhk vabalt liikuda saab, probleeme ei põhjusta.

Kui kaua võtab aega küttesüsteemi soojenemine?

See oleneb mitmest tegurist, sealhulgas järgmisest.

 • Missugune süsteem on paigaldatud ja kuhu (kas keraamiliste plaatide või betooni alla)?
 • Missugust tasandussegu on kasutatud.
 • Kui paks on tasandussegu kiht?

Keraamiliste plaatide alla paigaldatud DEVImat küttemati soojenemisaeg võib olla umbes 30 minutit või rohkem. Betoon- või kivipõranda sisse paigaldatud süsteemil võib soojenemiseks kuluda 5 – 7 tundi või kauem.

Kulud

Kui suured on elektripõrandakütte kasutamisega seotud kulud?

Kulud olenevad ruumi ja põrandapinna suurusest ning sellest, kas süsteemi kasutatakse ainsa kütteallikana või üksnes põrandakütteks.

Dušiga 5 m² vannitoa jaoks paigaldatakse tavaliselt 4 m² DEVImat™ küttematt ning DEVIreg™ termostaat. Kogukütte dimensioonimiseks võtke ühendust kohaliku DEVI partneriga.

Võrreldes muude harilike küttesüsteemidega on elektripõrandakütet enamasti soodsam soetada ja paigaldada. Üldreegel on järgmine: mida suurem on paigaldusala, seda väiksem on süsteemi ruutmeetrihind.

Ohutus

Kuidas on lood elektromagnetväljadega?

DEVI elektripõrandaküte on ohutu lahendus. See on heaks kiidetud kasutamiseks majades, korterites ja muudes hoonetes.

Süsteem on ohutu, sest see on kvaliteetne, kaablid on vastupidava ehitusega ning paigaldamisel järgitakse ehitusstandardeid. Küttekeha isoleeritakse isolatsioonikihiga ning selle ümber paigaldatakse maandatud ekraan. Lõpuks kaitseb seda ka väline isolatsioonikiht.

DEVImat™ küttematid on veekindlad ning lisaks välisümbrisele on need kaitstud ka ohutusekraaniga, mis on ühendatud elektrimaandusühendusega. DEVI põrandaküttesüsteeme toodetakse vastavalt rahvusvahelistele autoriteetsetele IEC standarditele, millega tagatakse klientide kaitse.

Elektromagnetväljad

Mõne viimase aasta jooksul on elektromagnetväljadele rohkem tähelepanu pööratud. Valdkonda on palju uuritud, kuid sellest hoolimata puuduvad võimalike terviseohtude kohta tõendid. Seetõttu pole võimalik määrata ka ülempiiri, kui kaua võime tervist ohustamata elektromagnetväljas viibida.

Soovituslike ülempiiridega võrreldes puutume elektromagnetväljaga igapäevaselt väga vähe kokku.

Näitajad

Allpool olevas tabelis on toodud näitajad põrandasse paigaldatud elektriküttekaablite ning muude sagelikasutatavate elektriseadmete magnetväljade tugevuse kohta.

Seade                                                   Kaugus                 Väärtus                                Kaugus                 Väärtus

DEVIflex®DSIG                                  6 cm                       16 µT                                     100 cm                  0,8 µT

DEVIflex®DTIP                                   6 cm                       0, 04 µT                                 100 cm                  0, 04 µT

DEVIflex®DSVF                                 6 cm                       5, 5 µT                                   100 cm                  0, 16 µT

DEVIflex®DTVF                                 6 cm                       0, 4 µT                                   100 cm                  0,2 µT

40 W luminofoorlamp                    6 cm                       73, 2 µT                                 30 cm                    3, 3 µT

Trafo, 12 V/25 W                              6 cm                       35, 1 µT                                 30 cm                    0, 7 µT

Lauaarvuti ekraan                            6 cm                       0, 9 µT                                   30 cm                    0, 1 µT

Laetav raseerija                                6 cm                       940 µT                                   30 cm                    44 µT

Külmik, 160 W                                    6 cm                       1, 1 µT                                   30 cm                    0,2 µT

Kellraadio                                            6 cm                       11, 4 µT                                 30 cm                    0, 6 µT

 

Tabelist ilmneb, et võrreldes muude elektriseadmetega on küttekaabli magnetvälja tugevus sama või väiksem.

DEVI vannitoas

Kui soovin DEVI põrandakütte vannituppa paigaldada, kas pean põrandamaterjali välja vahetama?

Lihtsaks lahenduseks on kasutada DEVimat™ küttematte – nii jääb vana põrand kenasti alles ega teki asjatut korralagedust. Kunagi viis pelk mõtegi katkistest põrandatest ja majas ringisaalivatest töömeestest inimestelt põrandakütte soovi.

Tänapäeval ei kutsu põrandakütte peale mõtlemine enam värinaid esile. Sooja põranda saate paigaldada soodsalt ja vaevata. Pole vaja vana põrandat üles võtta ega muretseda segaduse pärast.

Olenevat tüübist on DEVImat™ küttemati paksuseks kõigest 2,3 – 4 mm. Seega saate selle paigaldada otse olemasolevale põrandale (olgu selleks siis betoonist, puidust või vanadest kiviplaatidest põrand või terratsopõrand) ega pea seda üles võtma.

DEVImat™ küttematid paigaldatakse plaadiliimi sisse ega mõjuta seetõttu eriti põranda kõrgust. Seega pole vaja ka uksi madalamaks muuta, põrandaliiste kõrgemale tuua jne.