Kasutusalad

Ühepereelamud
Suurelamud ja korterelamud
Madalenergiahooned
Torustikuküte
Soe tarbevesi
Spordiväljakud
Külmkambri kaitse
Lennujaamad ja kopteriväljakud
Muud küttelahendused
Põllumajanduslik kasutus
Laevad ja transport
Hotellid ja ärihooned
Mahutite külmumise kaitse