Mahutite külmumise kaitse

Mahutite külmumise kaitse

                                


Mahutisüsteemide korral on vaja hoida torud jäävabad, kuid paljudel juhtudel on tarvis vedeliku (näit. õli, siirupi vms.) parema voolavuse tagamiseks või koaguleerumise vältimiseks hoida mahutites ja torudes teatud miinimumtemperatuuri.

Vajaliku võimsuse arvutamine: Paigaldatav võimsus peab olema piisav, et kompenseerida soojakadu läbi soojustusmaterjali. Mahutis olev vedelik peab säilitama soovitud temperatuuri.

Vajaliku võimsuse arvutamiseks vajalikud eeldused: Kogu mahuti pind peab olema soojustatud
Alljärgnevat valemit saab kasutada vaid temperatuuri säilitamiseks (mitte temperatuuri tõstmiseks) vajaliku võimsuse arvutamiseks.
Vajalikud andmed:T1 [oC]:  Vedeliku temperatuur
T2 [oC]: Ümbritseva keskkonna temperatuur
DT = T1 - T2  [oC]:   Vedeliku ja välistemperatuuri vahe
A [m2]: Mahuti kogupindala
d [m]: Soojustuskihi paksus
l [W/moK]: Isolatsioonimaterjali soojajuhtivus
1,2:  Varutegur
Kui isolatsioonimaterjali soojajuhtivus on teadmata, võib kasutada väärtust l = 0,04 [W/moK]
Vajalikud valemid:
U = l / d  [W/m2oK]
Fii = U× A× DT × 1,2 [W]

Paigaldamine: Küttekaabel tuleb paigaldada ühtlaselt kogu mahuti pinnale. Kui see on võimatu, tuleb küttekaablid paigaldada mahuti alumisele poolele. Küttekaabel keritakse ümber mahuti ja kaetakse kogu pikkuses alumiiniumteibiga, mis liimib kaabli tugevalt mahutile. Mahuti peab olema sel hetkel kuiv ja puhas.
Kui mahuti on valmistatud plastist, võib see piirata paigaldatavat võimsust m2-le.

Termostaadi valik: Devireg™ 316, Devireg™ 330 või Devireg™ 610

Deviflex™ 10T küttekaablid, isereguleeruvad küttekaablid.