Põllumajanduslik kasutus

Heating animal stables

Tänapäevases põllumajanduses hoolitakse kõigist loomadest. Loomadele tuleb võimaldada optimaalsed elamistingimused.

Külm põrand ja madal ümbritsev temperatuur ei tohiks negatiivselt mõjutada näiteks põrsaste kehatemperatuuri ega pärssida nende kasvu. Selleks et loomadel oleks soe ning nad saaksid segamatult kasvada, tuleks lautade ja poegimissulgude põrandatesse paigaldada DEVIflex™ küttekaablid.

Põrsaste esimesel kahel sünnijärgsel päeval on poegimissulgudes oluline tagada kuni 30 ˚C temperatuur. Seejärel tuleks temperatuuri järgmise nelja nädala jooksul järk-järgult langetada kuni 18 ˚C. Temperatuuri reguleeriva elektroonilise DEVI termostaadi abil on see hõlpsasti saavutatav. Pange tähele, et DEVI küttekaablid võimaldavad soovitud temperatuuri hoida täpselt kohas, kus loomi hoitakse.

Soovitatav on elektriküttekaablid paigaldada ka kanalatesse. Kogu kanala kütmise asemel on energiasäästlikum kasutada hoopis põrandakütet.

Põrandaküte tagab kanadele puhtama ja kuivema elukeskkonna ning parendab märkimisväärselt nende heaolu. Halbade elukeskkonnatingimuste tõttu võivad kanad hakata üksteist nokkima. Põrandaküte ei võimalda loomadele mitte ainult parema elukeskkonna, vaid takistab ka bakterite ja pisikute levikut.

Põrandaküttest tulenevad plussid aitavad tõkestada ka haiguste tekkimist ja levikut. Kuna soojal põrandal kuivavad loomade väljaheited kiiremini, saab põranda ka enne uue kanade pesakonna sisse toomist hõlpsamini ära puhastada. DEVI küttesüsteeme saab kasutada poegimissulgudes, kanalates, seafarmides ja mitmesugustes muudes lautades.

Taimelavad

Selleks et taimed varem kasvama hakkaksid ja kauem vilja kannaksid, võib kasvuhoonetes taimekasvu kiirendamiseks juba varakevadel pinnast kütma hakata. Pinnaseküte võimaldab luua soodsad kasvutingimused taimedele, mis tavaliselt kasvavad üksnes troopilises ja lähistroopilises kliimas ning vajavad madalama temperatuuriga piirkondades kasvavatest taimedest enam soojust.

DEVIflex™ küttekaablite abil on soovitud temperatuuri saavutamine imelihtne. Kui küttekaableid kasutada koos DEVIreg™ termostaatide ja anduritega, saab minimaalse energiatarbe juures saavutada suurepärased tulemused.

Taimelavade kütte saab paigaldada kasvuhoonetesse, peenardele, taimelavadele ja taimekasvatuskastidesse.