Soe tarbevesi

Kõik tänapäevased korterelamud on sooja veega varustatud. Sooja vett saame olenemata ajast ja asukohast täpselt siis, kui soovime. Uusimate ehituseeskirjade (ASHRAE 188-2015, IEC 62395-2 ja CIBSE TM13) kohaselt peavad sooja tarbevee süsteemid olema tõhusad ja võimalikult mugavad kasutada ning olema varustatud legionella ohjamismeetmetega. See tähendab, et hoonete tsentraliseeritud veevarustussüsteemides peavad olema sisse seatud tõhusad legionellavastased filtreerimis- ja desinfitseerimismeetmed ning vee temperatuuri tuleb hoida legionella riskijuhtimiskavas määratud tasemel.

DEVI sooja tarbevee elektriküttesüsteem hoiab vee temperatuuri nõutaval tasemel ja desinfitseerib vee, tõkestades legionellabakteri leviku.

DEVI torustikuküttesüsteemid soojendavad mahutites olevat vett ning tagavad sooja kraanivee ka siis, kui ringlustorustikku ei kasutata. Samuti aitavad need vett säästa, kuna tagavad teile hetkega sooja vee. Lahendust saab kasutada madalatemperatuurilisel kaugküttel põhineva sooja tarbevee süsteemi korral ning võimaldab rajada kulutõhusa ja energiasäästliku linna veevärgi.

Kuna tagasivoolutorustikku pole vaja paigaldada ning torusid pole tarvis isoleerida, kulub ilma ringlustorustikuta sooja tarbevee süsteemi rajamiseks umbes poole vähem torusid, soojustust, ventiile ja pumpasid. Seetõttu pole tagasivoolutorustiku jaoks vaja eraldi ruumi teha ning hoolduskanalites on selle võrra ruumi rohkem.

DEVI küttekaablid kütavad üksnes vajadusel ning kohandavad soojusvõimsust vastavalt ümbritsevale temperatuurile. Kuna sooja tarbevee süsteem vajab toimimiseks vähem torusid ja väiksemaid katlaid, siis on väiksem ka süsteemi soojuskadu.