Torustikuküte

Torustikukütte lahendused

Vedelikuvarustussüsteemides (nt veetorudes) oleva vee kvaliteet sõltub peamiselt toru temperatuurist ja seisukorrast. Vee kvaliteet tagatakse usaldusväärsete lahendustega.

Veevarustus ja kanalisatsioonitorud on iga hoone oluline osa. Süsteemis tekkinud viga on keeruline ja kulukas parandada. DEVI torustikukütte abil saate torustikku kaitsta talvel külmaga tekkivate ootamatute kahjude eest.

Külmumiskaitsesüsteemid paigaldatakse selleks, et vesi ja kanalisatsioonitorud ei jäätuks ning jäätumine torustikku ei kahjustaks. Temperatuurihoidmissüsteemid tagavad sooja vee torude ja vedelikutorude nõutava temperatuuritaseme.

Lisaks põhifunktsioonidele on torustikuküttel ka järgmised plussid:

 • torustik on jäävaba;
 • torudes on ühtlane vool;
 • maa-aluseid torusid ei pea nii sügavale paigaldama;
 • pärast karmi talve pole remondikulusid;
 • torude sees olevad rasvad ei kõvene;
 • tõhus sooja vee pealevool.

DEVI torustikuküttesüsteemid sisaldavad DEVI küttekaableid, DEVIreg™ termostaate ja paigaldustarvikuid.

DEVIreg™ termostaatidel on andurid, mis tagavad võimalikult vähese energiakasutuse juures optimaalse tulemuse.

DEVI torustikukütte paigaldamisega seotud soovitused

Kindla vedelikutemperatuuri hoidmiseks soovitatakse torustikuküttega varustada:

 • maa-aluste garaažidega korterelamud ja avalikud hooned;
 • supermarketid;
 • kanalisatsioonitorud;
 • külmumiskindlad veemahutid;
 • rasvaärastustorud;
 • vihmaveeärastustorud;
 • linnade kuuma- ja külmaveetorud;
 • ühepereelamud (välissoojenduseks).

DEVI torustikuküttesüsteeme saab kasutada siseruumide torustike ja välitorustike ning maapealsete- ja maa-aluste torustike sisemuses ja välispinnal.

Torustikuküttesüsteemid tuleks paigaldada ehituse algusetapis. Nii on torud kaitstud ning ei teki jäätumisohtu.