DEVIreg™ 130 on elektrooniline termostaat, mis paigaldatakse otse seinale. See on varustatud põrandaanduriga, mille abil mõõdetakse ja juhitakse soovitud põrandatemperatuuri.
Termostaadil on temperatuurisätte reguleerimiseks nupp skaalaga 1-5 (üks samm vastab u 9 °C). Lisaks on termostaadil LED-näidik, mis näitab, kas seade on ooterežiimis (roheline tuli) või kütterežiimis (punane tuli).

DEVIreg™ 132 on elektrooniline termostaat, mis paigaldatakse otse seinale. Termostaat on varustatud ruumianduriga, millega juhitakse ruumitemperatuuri, ja täiendav põrandaandur, millega piiratakse maksimaalset põrandatemperatuuri.
Termostaadil on temperatuurisätte reguleerimiseks nupp skaalaga 5-45 °C ja LED-indikaator, mis näitab ooterežiimi (roheline tuli) ja kütteperioode (punane tuli).