DEVIreg™ 527 on elektrooniline taimer-regulaator, mis on varustatud kahepooluselise lülitiga. DEVIreg™ 527-l ei ole andurit ning see ei reguleeri kütet temperatuuri järgi - see pole termostaat vaid pigem taimer. Kütmise aega saab reguleerida nupust vahemikuga 0 kuni 6 mis vastab kütmisele vastavalt 0-100% tsüklist (100% = 30 min). Iga positsioon (0 - 6) vastab viiele minutile.
DEVIreg™ 527 kasutatakse juhul, kui põrandaandurit pole võimalik paigaldada või vigast põrandaandurit vahetada.