DEVIreg™ 530 on elektrooniline termostaat, mis on varustatud kahepooluselise lüliti ja traatanduriga, mille abil juhitakse soovitud põrandatemperatuuri. Selle saab paigaldada
nii süvistatult kui ka pinnapealselt (kasutades spetsiaalset montaažikarpi).
Termostaadil on temperatuurisätte reguleerimiseks nupp skaalaga 1-6 (üks samm vastab u 8 °C). Lisaks on LEDnäidik, mis näitab, kas seade on ooterežiimis (roheline tuli), kütterežiimis (punane tuli) või näitab anduri riket (vilkuv roheline).

DEVIreg™ 531 on elektrooniline termostaat, mis on varustatud kahepooluselise lüliti ja ruumianduriga, mille abil juhitakse soovitud õhutemperatuuri.
Termostaadil on temperatuurisätte reguleerimiseks nupp skaalaga 5-35 °C.

DEVIreg™ 532 on elektrooniline termostaat, mis on varustatud kahepooluselise lülitiga, ruumianduriga, mille abil juhitakse ruumitemperatuuri, ja täiendava põrandaanduriga, millega piiratakse maksimaalset põrandatemperatuuri.