Asfaltti

DEVI Asfalttialueiden jään & lumen sulanapitojärjestelmä

Viime vuosina on ollut runsaasti uutisia talven aiheuttamista vahingoista ja kustannuksista henkilöille ja kiinteistöille. Kiinteistövahinkoja, lisääntyneitä ylläpitokuluja, nousevia vakuutusmaksuja, henkilövahinkoja ja vielä pahempaa. Asentamalla DEVIn sulanapitojärjestelmä varmistetaan luotettava ja vakaa ratkaisu kylmään säähän liittyvien ongelmien ratkaisemikseksi. Järjestelmän päätarkoitus on sulattaa ja poistaa lumi ja jää maa-alueilta. 

DEVIasphalt™ sarja esittelee korkean suorituskyvyn stardardit asfalttikaapeleille ulkoalueiden sulanapitoon. 

DEVI suositttelee DEVIasphalt™ kaapeleita ja mattoja asfalttiasennuksiin, sillä ne kestävät (lyhyen aikaa/asfaltin asennuksen) 240 °C lämpötilan. Tämän tyyppisten kaapeleiden ja mattojen kanssa kaapelin päälle ei ole vaatimuksena laittaa hiekkakerrosta. Tämän vaiheen väliin jääminen pienentää kuluja ja säästää asennusajassa. DEVIasphalt™ kestää yliajon maksimissaan 1000 kg kumipöyräisellä asfalttikoneella ilman tärinää/jyräystä. Asfalttikerroksen tulee olla minimissään 5 cm paksuinen DEVIasphalt™ lämpökaapelin päällä. Sähköasentajan tulee varmistaa kaapelin ja eristyksen vastusmittaukset sekä ennen asfaltin laittoa että sen jälkeen.

DEVIn asfalttialueiden jään ja lumen sulanapitojärjestelmä koostuu DEVIasphalt™ lämpökaapeleista, DEVIreg™ termostaateista ja asennustarvikkeista. 

DEVIreg™ termostaatit antureineen varmistavat, että optimaaliset tulokset saavutetaan mahdollisimman vähäisellä energiankulutuksella. 


Suosituksia: DEVI Asfalttialueiden jään ja lumen sulanapito

DEVI asfalttialueiden sulanapidon päätarkoituksena on sulattaa ja poistaa jää ja lumi maa-alueilta:

Sovellusopas: Asfalttisovellus. Jään ja lumen sulanapito. 

Tämä sovellusopas esittelee suunnittelu- ja asennussuosituksia asfalttialueiden jään ja lumen sulanapitojärjestelmille. Se tarjoaa opastusta miten valita oikea kaapeli, mitoittaa se ja muuta teknistä tietoa.