Lämmin käyttövesi

DEVIn Kotitalouden lämmin käyttövesi (DHW)

Nykyaikainen asuminen edellyttää, että lämmintä vettä on käytettävissä aina siellä, missä sitä tarvitaan – ja mieluiten välittömästi. Uusimmat rakennusmääräykset (ASHRAE 188-2015) edellyttävät kotitalouden kuumavesijärjestelmiltä parhaan mukavuuden ja tehokkuuden varmistamista sekä legionellavaaran hallintatoimia.

DEVIn sähköiset saattolämmitysjärjestelmät varmistavat välittömän ja luotettavan lämpimän käyttöveden ilman legionellariskiä.

DEVIn putken saattolämmitys takaa kuuman veden järjestelmissä, joissa ei ole kiertoa. Niiden avulla vähennetään veden hukkaa kun lämmintä vettä saadaan tarvittaessa heti. Täydellinen kumppani käytettäväksi kotitalouden
lämpimän käyttöveden järjestelmissä (DHW), joihin alhaisen lämpötilan kaukolämmitys (LTDH) syöttää vettä. Tämä on kustannus- ja energiatehokas tapa rakennusten vedensyöttöön kaupunkialueilla.

Pienempi alkuinvestointi DHW-järjestelmään, jossa ei ole kiertoa, merkitsee 50 % vähemmän asennettavia putkia, eristeitä, venttiilejä ja pumppuja, koska paluuputkistoja ja eristeitä ei tarvita.

DEVI lämmityskaapelit tuottavat tehoa vain tarvittaessa ja säätävät lämmitystehon ympäristön lämpötilan mukaan. Lisäksi putkien pienempi lukumäärä ja DHW:n pienemmät kattilavaatimukset merkitsevät pienempää lämpöhäviötä järjestelmässä. 

DEVIn lämpimän käyttöveden järjestelmä koostuu DEVIn lämpökaapeleista, DEVIreg™ termostaateista ja asennustarvikkeista.

Suosituksia: Lämmin käyttövesi

Kotitalouden lämpimän käyttöveden järjestelmät ylläpitävät oikeaa lämpötilaa vedenjakelussa ja tarjoavat asianmukaisen desinfioinnin Legionella bakteerin estämiseksi: 

Pienkerrostalot, asunnot ja huoneistot
Omakotitalot
Hotellit ja liikehuoneistot

Yleisten suunnitteluperiaatteiden tavoite on tuottaa yhtenäinen veden lämpötila ja samalla välttää lämpötilat, joissa legionella pystyy lisääntymään. Kotitalouden kuuman veden yleinen suositus on pitää lämmönlähteen lämpötilana 50–60 °C (IEC 62395-2:2013).


Sovellusopas: Lämmin käyttövesi 
Tämä suunnitteluohje esittelee DEVI: n suositukset kotitalouden lämpimän käyttöveden järjestelmän suunnitteluun ja asennukseen. Se tarjoaa opastusta miten valita oikea kaapeli, mitoittaa se ja muuta teknistä tietoa.