KYLMÄVARASTOSUOJAUS

Kylmävarastosuojaus

Kylmävarastojen lattiarakenteen lämmitys on tarpeen, jotta rakennus suojataan olosuhteista johtuvalta vaurioitumiselta.

Kylmävarastoissa, joissa lämpötila on jatkuvasti -20 ... -30 °C (tai alle), kylmyys etenee ympäröiville alueille ja tunkeutuu kylmävaraston perustukseen, vaikka se olisi hyvin eristetty.

Jotta kylmävarastojen rakenteita voidaan suojella, sähkölämmityskaapelit tulee asentaa lattiaan, rakennuksen perustuksen eristeen alle tai oven karmiin.

Lattioiden suojaaminen tiivistymiseltä

Kylmävarastojen ja lämmitettyjen tilojen välisiin kulkuaukkoihin voi kertyä tiivistynyttä vettä jatkuvan ovien avaamisesta ja sulkemisesta johtuvan lämpötilan vaihtumisen vuoksi. Tästä voi aiheutua vaarallisen jään kertymistä lattialle: siksi näiden alueiden lattiat pitää lämmittää, jotta estetään jään muodostuminen. Lisämukavuutena se myös rajoittaa kylmän ilman virtaamista lämmitetyille alueille.

Lattiat

Kylmävarastoissa, joissa lämpötila on jatkuvasti -20 ... -30 °C (tai alle), kylmyys etenee ympäröiville alueille, vaikka lattia olisikin hyvin eristetty. Tämä merkitsee, että alustan tai maaperän kanssa kosketuksissa olevat materiaalit, kuten perustukset ja lattia-alueet imevät kylmää ja aiheuttavat alustan jäätymisen. Alustan sisältämä vesi laajenee ja siitä aiheutuu huomattavia routavaurioita. Sama ongelma ilmenee myös jäästadioneilla, jotka jäädytetään keinotekoisesti. Tämä voidaan välttää DEVIn jäätymissuojausjärjestelmällä.