PUTKEN LÄMMITYS

Putkien sulanapitojärjestelmät

Vesi- ja saniteettiputket ovat oleellinen osa jokaista rakennusta. Pienikin vaurio niissä voi olla erittäin hankala ja kallis korjata. Kiitos DEVIn putkien sulanapitojärjestelmien, pystyt helposti välttämään pakkasen aiheuttamat äkilliset ja odottamattomat vauriot.

Jäätymissuojaus asennetaan silloin, kun halutaan estää vesi- tai saniteettiputkien jäätyminen tai jäätymisestä aiheutuva vaurioituminen. Lämpötilan ylläpitojärjestelmillä varmistetaan, että lämmin vesi tai nesteputket pysyvät vaaditussa lämpötilassa.

Putkien sulanapidosta koituu paljon etuja, kuten esimerkiksi:

 • Jäätymättömät putket
 • Jatkuva virtaus putkissa
 • Maanalaisten putkien syvyyden madaltuminen
 • Ei korjauskustannuksia kovan talven jälkeen
 • Ei rasva-aineiden kovettumista putkistoissa
 • Tehokas lämpimän veden syöttö

DEVIn putkien sulanapitojärjestelmät koostuvat DEVI-lämmityskaapeleista, DEVIreg™-termostaateista ja asennustarvikkeista.

Antureilla varustetut DEVIreg™-termostaatit varmistavat, että optimaaliset tulokset saavutetaan mahdollisimman vähällä energialla.

DEVIn putkien sulatusjärjestelmän asennussuosituksia 

Putkien sulanapitoa suositellaan nesteen pitämiseksi halutussa lämpötilassa mm. seuraavissa käyttökohteissa:

 • Asunnoissa
 • Julkisissa rakennuksissa
 • Kauppakeskuksissa ja marketeissa
 • Saniteettiputkissa
 • Jäätymättömissä vesisäiliöissä
 • Rasvaviemäreissä
 • Sadeviemäreissä
 • Kunnan lämmin-/kylmävesiputkistoissa
 • Omakotitalojen ulkoeristyksissä

DEVIn putkien sulanapitojärjestelmiä voidaan käyttää putkien sisä- tai ulkopuolella sisä- ja ulkoputkistoissa sekä maanpinnan ylä- ja alapuolisissa putkistoissa.

Putkien sulanapitojärjestelmä tulee asentaa rakennustöiden varhaisessa vaiheessa. Se varmistaa turvallisuuden ja estää jään aiheuttamien vaurioiden vaaran.