Mēs pastāvīgi mēģinām nodrošināt labāko iespējamo pakalpojumu kvalitāti saviem klientiem, tādēļ vēlamies Jūs informēt par dažām plānotajām izmaiņām.
DEVIREG ™ Smart ar DEVIsmart ™ App nodrošina optimālo komfortu, kuru sniedz siltās grīdas, tieši tur un tieši tad, kad tas ir nepieciešams. Elektriskā grīdas apsilde – tās vadības process kļuva tik vienkāršs, kā nekad agrāk.
DEVI piedāvā labākās garantijas elektrisko apsildes iekārtu tirgū – līdz 20 gadiem gara garantija, kas attiecas gan uz pašu produkciju, gan uz tās montāžu, gan uz grīdas nomaiņu.
DEVI piedāvā ērtu un praktisku risinājumu, kas ļauj uzturēt mājas sausas un palīdz nodrošināt aizsardzību ziemas periodā. Ārējās apsildes sistēmas ļauj ietaupīt laiku un finanses un izvairīties no nevajadzīgiem darbiem. DEVI sistēmas ledus un sniega kausēšanai ir pielāgotas tam, lai nodrošināt mājas īpašnieku individuālās prasības.

Ņemot vērā DEVI montāžas vienkāršību, mēs būsim priecīgi atbalstīt katru, kas vēlēsies uzstādīt elektriskās apsildes sistēmu, piedāvājot specializēto tiešsaistes apmācību. Apmācība tiks pielāgota konkrētām prasībām.

System.Web.HttpException (0x80004005): Error executing child request for handler 'System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil+ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper'. ---> System.FormatException: String was not recognized as a valid DateTime.
  at System.DateTimeParse.Parse(String s, DateTimeFormatInfo dtfi, DateTimeStyles styles)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.DictionaryPublishedContent.ParseDateTimeValue(String val)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.DictionaryPublishedContent.<>c__DisplayClass1_0.<.ctor>b__15(String val)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.DictionaryPublishedContent.ValidateAndSetProperty(IDictionary`2 valueDictionary, Action`1 setProperty, String[] potentialKeys)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.DictionaryPublishedContent..ctor(IDictionary`2 valueDictionary, Func`2 getParent, Func`3 getChildren, Func`3 getProperty, XPathNavigator nav, Boolean fromExamine)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.PublishedMediaCache.CreateFromCacheValues(CacheValues cacheValues)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.ContextualPublishedCache`1.GetById(Boolean preview, Int32 contentId)
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.ValueConverters.LegacyMediaPickerPropertyConverter.ConvertSourceToObject(PublishedPropertyType propertyType, Object source, Boolean preview)
  at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty.get_Value()
  at Umbraco.Web.PublishedPropertyExtension.GetValue[T](IPublishedProperty property, Boolean withDefaultValue, T defaultValue)
  at Backend.Models.TileItemPageViewModel`1..ctor(T contentModel, IUmbracoHelper umbraco) in D:\a\1\s\Backend\Models\TileItemPageViewModel.cs:line 14
  at Backend.Models.ArticleTileViewModel..ctor(Article content, IUmbracoHelper helper) in D:\a\1\s\Backend\Models\ArticleTileViewModel.cs:line 12
  at Backend.BusinessLogic.ContentHelper.<>c__DisplayClass7_0.<GetLatestArticles>b__1(Article l) in D:\a\1\s\Backend\BusinessLogic\ContentHelper.cs:line 82
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  at System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Backend.BusinessLogic.ContentHelper.GetLatestArticles(IPublishedContent contentModel, IUmbracoHelper umbraco) in D:\a\1\s\Backend\BusinessLogic\ContentHelper.cs:line 79
  at Backend.Controllers.LatestEntitiesSurfaceController.LatestArticles(LatestEntitiesParameters parameters) in D:\a\1\s\Backend\Controllers\LatestEntitiesSurfaceController.cs:line 32
  at lambda_method(Closure , ControllerBase , Object[] )
  at System.Web.Mvc.ReflectedActionDescriptor.Execute(ControllerContext controllerContext, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionMethod(ControllerContext controllerContext, ActionDescriptor actionDescriptor, IDictionary`2 parameters)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c.<BeginInvokeSynchronousActionMethod>b__9_0(IAsyncResult asyncResult, ActionInvocation innerInvokeState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncResult`2.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethod(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_0.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__0()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.AsyncInvocationWithFilters.<>c__DisplayClass11_2.<InvokeActionMethodFilterAsynchronouslyRecursive>b__2()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeActionMethodWithFilters(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_6.<BeginInvokeAction>b__4()
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.<>c__DisplayClass3_1.<BeginInvokeAction>b__1(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.EndInvokeAction(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.<>c.<BeginExecuteCore>b__152_1(IAsyncResult asyncResult, ExecuteCoreState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecuteCore(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.Controller.EndExecute(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.<>c.<BeginProcessRequest>b__20_1(IAsyncResult asyncResult, ProcessRequestState innerState)
  at System.Web.Mvc.Async.AsyncResultWrapper.WrappedAsyncVoid`1.CallEndDelegate(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult asyncResult)
  at System.Web.Mvc.MvcHandler.System.Web.IHttpAsyncHandler.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.<>c__DisplayClass5_0.<Wrap>b__0()
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerWrapper.Wrap[TResult](Func`1 func)
  at System.Web.Mvc.HttpHandlerUtil.ServerExecuteHttpHandlerAsyncWrapper.EndProcessRequest(IAsyncResult result)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.ExecuteInternal(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage, VirtualPath path, VirtualPath filePath, String physPath, Exception error, String queryStringOverride)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm, Boolean setPreviousPage)
  at System.Web.HttpServerUtility.Execute(IHttpHandler handler, TextWriter writer, Boolean preserveForm)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.ActionHelper(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues, TextWriter textWriter)
  at System.Web.Mvc.Html.ChildActionExtensions.Action(HtmlHelper htmlHelper, String actionName, String controllerName, RouteValueDictionary routeValues)
  at ASP._Page_Views_Partials_Components_LatestArticles_LatestArticles_Default_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Components\LatestArticles\LatestArticles.Default.cshtml:line 10
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.RenderPartialExtensions.RenderPartial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName)
  at ASP._Page_app_plugins_partialviewfactory_grid_render_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\app_plugins\partialviewfactory\grid\render.cshtml:line 33
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_danfoss_editors_base_cshtml.Execute() in D:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid.danfoss\editors\base.cshtml:line 20